Gavner EU mindretallene?

Gavner EU mindretallene?

Europa-Parlamentsvalget nærmer sig. Den 9. juni bliver danskerne bedt om at afgive deres stemme til det kommende EU-parlament. Men i modsætning til et kommunalvalg eller folketingsvalg er det på europæisk niveau ofte mere vanskeligt at træffe en beslutning om, hvor...

Kommunikation om patientforløb skal styrkes

Kommunikation om patientforløb skal styrkes

Læserbrev: Slesvigsk Parti har som høringsberettiget part sat konkrete aftryk på den nye Sundhedsaftale 2019-2023, som Regionsrådet har behandlet på sit møde den 24. juni. Vi har fået udspecificeret, at de praktiserende læger bør inddrages i et mere forpligtende...

JA til at arbejde, hvor du vil

JA til at arbejde, hvor du vil

Giver det mening, at du måske går glip af ønskejobbet, blot fordi det er på den anden side af grænsen? Nej, det er en del af den personlige frihed, at man kan arbejde eller uddanne sig, hvor man har lyst og hvor der er brug for én. Arbejdskraftens frie bevægelighed er...

Samkørsel og deleordninger holder landdistrikterne kørende

Samkørsel og deleordninger holder landdistrikterne kørende

Landsbybussen, Country Car og ”Mitfahrbank” er tre rigtig gode eksempler på, hvordan borgerne ”holdes kørende” på landet, når den kollektive trafiks tilbud i stigende grad koncentreres om centerbyerne. Slesvigsk Parti tog på kommunalpolitisk tematur til Skelde i...

Det danske og tyske mindretal appellerer til regeringen om ikke at glemme grænselandets og mindretallenes tarv

Sønderjysk samarbejdssekretariat

Slesvigsk Parti foreslår, at de fire sønderjyske kommuner etablerer et fælles samarbejdssekretariat, der skal give samarbejdet mellem kommunerne struktur. Samarbejdet, som det praktiseres i dag, er ikke godt nok, og dets potentiale er langt fra udnyttet. Det mangler...