Arbejdsmarked

En målrettet arbejdsmarkedspolitik forudsætter et godt samarbejde mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. Kommunerne skal i den forbindelse skabe effektive foranstaltninger til opkvalificering af og jobformidling for lønmodtagere, der har brug for hjælp. På den måde sikres, at både arbejdstagere og arbejdsgivere bliver understøttet på en hensigtsmæssig måde. Det er det offentliges opgave at skabe rammebetingelserne for arbejdsmarkedet på en sådan måde, at flere private virksomheder vælger at etablere sig i kommunerne, og at offentlige arbejdspladser bliver fordelt bedre i hele landet. Også det grænseoverskridende arbejdsmarked skal videreudvikles målrettet.

Vi i Slesvigsk Parti arbejder for, at:

  • der skabes genoptrænings- og aktiveringstiltag for lønmodtagere, som f.eks. er helt eller delvist uarbejdsdygtige pga. sygdom.
  • der i tilstrækkeligt omfang stilles aktiveringstiltag til rådighed for unge, der ikke er i uddannelse eller der står uden for arbejdsmarkedet.
  • arbejdsgivere og de ansvarlige kommunale forvaltninger arbejder hensigtsmæssigt sammen for bl.a. at kunne tilbyde relevante opkvalificeringsforløb og sikre en kompetent formidling af arbejdskraft.
  • lønmodtagere, der behøver det, får tilbudt praktikpladser for at finde frem til, hvilke opgaver de kan udføre og med hvilken belastning. Dette tilbud kan også være til nytte for arbejdsgivere.
  • mennesker med særlige behov får mulighed for formidling og uddannelse, evt. med behovsrelevante hjælpemidler.
  • flere statslige arbejdspladser bliver flyttet til provinsen og således også til vores landsdel.