Region Syddanmark

Sundhedsområdet spiller en central rolle for borgernes livskvalitet og for regionens udvikling. Patienternes velbefindende og nærheden til patienterne skal være i fokus. Udviklingen af sundhedssektoren i Syddanmark, især udviklingen i Sønderjylland og det grænseoverskridende samarbejde, er vigtig for Slesvigsk Parti.

Vi i Slesvigsk Parti arbejder for, at:

 

  • sygehusene samarbejder på tværs af grænsen. Dette gælder også for den præhospitale indsats.
  • der initieres målrettede tiltag, så borgerne i regionen sikres bedre lægehjælp.
  • behandlingsovergangen mellem sygehusene og kommunerne bliver koordineret bedre, f.eks. ved hjælp af målrettet kommunikation.
  • psykiatriområdet får tilført mere personale, og at kvaliteten øges.
  • regionen i samarbejde med kommunerne overtager koordinationen af indsatsen overfor borgere med særlige behov.

Sønderjylland har meget gode forudsætninger for at fremme det grænseoverskridende samarbejde og udvide det yderligere. Grænseregionens udviklingspotentiale skal udnyttes i højere grad. Vi vurderer, at der er størst potentiale inden for den regionale erhvervsfremme, på uddannelsesområdet og på det grænseoverskridende arbejdsmarked. Dertil hører også et velfungerende offentligt transportsystem og en infrastruktur, der understøtter alt dette.