Infrastruktur

Vores samfund er afhængigt af en velfungerende infrastruktur. Den skal vedligeholdes, fornys og udbygges løbende for at kunne opfylde nutidens stadig stigende krav.

For os omfatter begrebet infrastruktur ikke kun trafik- og transportsystemer, bygninger og andet byggeri, men også forsyningssystemer, f.eks. til energi, vand og telekommunikation, samt bortskaffelsessystemer, f.eks. til spildevand, affald og overfladevand.

Vi i Slesvigsk Parti arbejder for, at:

  • infrastrukturanlæg vedligeholdes, planlægges og bygges på en bæredygtig måde.
  • der iværksættes kompenserende foranstaltninger, hvis nødvendige infrastrukturprojekter medfører indgreb i naturen.
  • borgerne bliver inddraget på et tidligt tidspunkt, når der planlægges infrastrukturprojekter. I den forbindelse kan borgerne evt. også få tilbudt medejerskab.
  • byer og landområder forsynes på lige vilkår og i hele området. Hvis forsyningen udføres af private virksomheder, skal de politiske beslutningstagere sørge for en ligestilling af byer og landområder.
  • Slesvig-Holsten også inddrages i planlægningen af infrastrukturprojekter, når et sådant samarbejde er hensigtsmæssigt.