Energi

Vi lever i et moderne, teknologisk højtudviklet og i stigende grad digitaliseret samfund. Tilsvarende højt er vores energibehov, som vil stige yderligere i fremtiden.

Strøm fra vedvarende kilder vil være fremtidens energiform. Brugen af de fossile brændstoffer olie, kul og gas, som er en af årsagerne til den globale opvarmning og de deraf følgende klimaforandringer, skal udfases hurtigst muligt. Kilderne til grøn strøm er bl.a. sol- og vindenergi (onshore/offshore) samt biomasse. Biomassen bør hovedsageligt være sammensat af biologisk nedbrydeligt affald, som opstår i husholdninger og i forbindelse med dyrehold. Biomasse bør kun stamme fra fornybare, regionale kilder.

Ud over energiproduktion fra vedvarende kilder skal lagring og transport af energi ligeledes forstås som del af energiomstillingen. Det samme gælder energieffektivitet. Uanset kilden bør brugen af energi principielt være sparsommelig og fornuftig.

En hurtig og succesfuld energiomstilling er forudsætningen for beskyttelsen af klimaet.

Slesvigsk Parti arbejder for en strategisk anvendelse og udbygning af energiproduktionen fra vedvarende kilder. Principielt går vi også ind for byggeri af dertil nødvendige anlæg til lands. Desuden arbejder vi for foranstaltninger, som fremmer energieffektiviteten

Vi i Slesvigsk Parti arbejder for, at:

  • kommunerne samarbejder og går proaktivt ind i arbejdet for energiomstillingen i Sønderjyllands interesse.
  • borgerne skal inddrages for at skabe en accept af og en vilje til at deltage i energiomstillingen.
  • energiproduktionsprojekter i højere grad end tidligere sammentænkes med regional værdiskabelse.
  • byggeri af anlæg til energiproduktion, energilagring og transport af energi udføres med hensyntagen til miljøet.