Vores politiske resultater i Haderslev Kommune 2018-2021

 

Slesvigsk Parti skaber et bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen

Vi er ikke et parti drevet af en bestemt ideologi, men snarere et pragmatisk midterparti der kan samarbejde med alle partier i kommunalbestyrelsen!

Budgetterne for 2018-2021 er alle blevet vedtaget med brede flertal i kommunalbestyrelsen. Det skyldes ikke mindst Slesvigsk Partis pragmatiske budgetforslag

 

Slesvigsk Parti skaber udvikling i både land og by

Det er en hjertesag for Slesvigsk Parti at udviklingen kommer hele kommunen til gode og at vi understøtter lokale initiativer. Derfor lægger vi vægt på gennemtænkte byggeprojekter og helhedsorienterede udviklingsplaner, som tjener borgerne og samfundet som helhed:

 • Udviklingen af Haderslev Bymidte igennem målrettet understøttelse af byudviklingsprojektet omkring
 • Vi stemte imod det 51 meter høje højhus på Honnørkajen
 • Vi er konsekvent gået ind for at Haderslev skal have et arkitekturråd til understøtte kommunalbestyrelsen i byggemæssige spørgsmål i udviklingsplaner og byggeprojekter
 • Vi er gået ind for en helhedsorienteret udviklingsplan for damparken i Haderslev

De tidligere kommunecentre Gram og Vojens skal også være del af den kommunale udviklingsstrategi. Derfor har Slesvigsk Parti også blandt andet sikret at

 • der er blevet sat penge af til at sikre Forum Vojens og Vision Gram

 

Slesvigsk Parti skaber kulturel mangfoldighed

I over 100 år har der været et tysk mindretal i Sønderjylland. Vi har sammen formået at udvikle os fra et modsætningsforhold mellem mindretallet og flertalsbefolkningen til et samarbejdsforhold, hvor flertal og mindretal understøtter og bakker op om hinanden. Det er noget Slesvigsk Parti har arbejdet for igennem vores politik.

Slesvigsk Partis politik sikrer et yderligere kulturelt og socialt tilbud, der bliver værdsat og brugt af borgere i både flertal og de forskellige mindretal i kommunen. Slesvigsk Parti har opnået at

 • det årlige driftstilskud til ”Sozialdienst Nordschleswig” er blevet forhøjet
 • ejendomsskattefritagelsen for tyske institutioner kunne fortsættes
 • det tyske mindretals SFOer og børnehaver er blevet ligestillet med andre SFOer og børnehaver vedrørende brugen af kommunale idrætsanlæg

Slesvigsk Parti arbejder aktivt for et stærkere kultur- og fritidsmiljø i Sønderjylland, både for at fremhæve vores styrkeposition som kulturelt fyrtårn, men også for at øge borgerinddragelse og skabe en dynamisk udvikling i hele landsdelen. Slesvigsk Parti har

 • understøttet at kontrakten og samarbejdet med Teatret Møllen kan fortsætte fremover
 • understøttet styrkelsen af tyskundervisningen på de kommunale folkeskoler
 • arbejdet aktivt for opretholdelsen og flytningen af den Slesvigske Vognsamling
 • understøttet et fælles museumskoncept i Haderslev: industri- og transporthistorie: historisk vognsamling, jernbane og industrihistorie
 • understøttet Det Blå Forenings Hus ved Haderslev Havn
 • arbejdet for afsættelsen af 750.000 kr. til kultur- og fritidsforeninger, der blev ramt hårdt af corona-nedlukningen
 • arbejdet for en forbedring af vandkvaliteten i Haderslev Fjord og Haderslev Dam

 

Slesvigsk Parti skaber regionalt samarbejde – også på tværs af grænser

Vi har altid påpeget nødvendigheden af et bedre regionalt samarbejde på tværs af de fire sønderjyske kommuner – desværre uden megen opbakning fra kommunernes side. Det grænseoverskridende samarbejde gør det muligt for hele regionen at indfri sit potentiale og derfor er det en prioritet for Slesvigsk Parti. Vi har opnået at

 • få igangsat strategiske samtaler til en koordineret turismestrategi ved hjælp af en sammenlægning af Destination Sønderjylland, Visit Haderslev og af Acturepark Initiative
 • samarbejdet i Destination Sønderjylland er blevet forbedret og nu omfatter alle fire sønderjyske kommuner
 • Region Sønderjylland-Schleswig og dets regionskontor og infocenter i Padborg er blevet videreudviklet, hvilket understøtter grænsependlere og letter det grænseoverskridende samarbejde

Slesvigsk Parti har som eneste parti også aktivt arbejdet for at holde den dansk-tyske grænse åben – også i coronakrisen – for at fremme det grænseoverskridende samarbejde.

For Slesvigsk Parti er det grænseoverskridende samarbejde en naturlig styrke i vores region, som skal gavne alle. Slesvigsk Parti i Haderslev har i denne valgperiode arbejdet for at

 • sprogbarrierer på det grænseoverskridende arbejdsmarked skal blive lettere at overvinde
 • Interreg-programmerne har i mange år understøttet store og små projekter i det dansk-tyske grænseland finansielt. Vi støtter op om det!

 

Slesvigsk Parti skaber en grøn og miljøvenlig kommune

Slesvigsk Parti har i lang tid krævet at Haderslev Kommune ikke bare er en grøn kommune men også en såkaldt ”klimakommune”. Det kræver ambitioner og gennemførte politiske tiltag, der også skal skabe de rette incitamenter for erhvervslivet. Således har Slesvigsk Parti i Haderslev også i denne valgperiode arbejdet for, at

 • Haderslev bliver CO2-neutral: DK2020 – projektet til at opnå CO2-neutralitet i 2050
 • Der bliver sat fart på den grønne omstilling og at kommunens CO2-udledningen bliver reduceret
 • der blev etableret to nye biogasanlæg: Knokbjerg og Bevtoft
 • I over 30 år har Slesvigsk Parti plantet et træ for hver stemme til kommunalvalgene: i alt har vi plantet over 28.000 træer – senest har vi plantet en jubilæumsskov i Mølby for SPs 100 års jubilæum

 

Slesvigsk Parti skaber et værdig liv for ældre

Vores ældre skal have muligheden for at bo hjemme og leve et selvstændigt liv så længe som muligt. Til fremtidens stigende antal ældre skal vi sikre et passende antal plejehjemspladser. Derfor er Slesvigsk Parti Haderslev gået ind for

 • Afsættelsen af midler til at sikre ældres mentale og fysiske sundhed, bl.a. igennem programmerne ”Bevæg dig for livet senior” og ”Mental Sundhed 65+”