Det har Slesvigsk Parti opnået i valgperioden 2014-2017 i Haderslev Kommune:
 

Mindretalspolitik

♦ For alle privatskoler (omfatter i alt ca. 15-20% af eleverne), inkl. elever på de tyske skoler:

♦ Indtil 2017 gratis brug af idræts- og svømmehaller – fra 2018 i stedet 300.000 Kr. i tilskud til privatskoler og dagpleje

♦ Gratis brug af den kollektive bustrafik for alle elever på alle skoler, inkl. efterskoler – også i fritiden

♦ Deltagelse for alle skoler i kulturtilbuddet ”Kulturpakker”

♦ Grundskyldsfritagelse (alene i Haderslev over 200.000 kr. årligt) for den tyske skole/børnehave, Pinnebergheim o.s.v.

♦ Den tyske børnehave har i dag en højere normering og har med en forhandling af en lejestigning gennem kommunen kunnet finansiere en tilbygning

♦ Roklubben har flere gange opnået økonomisk støtte, inkl. et ekstraordinært støttebeløb på 100.000 kr. til finansiering af en tilbygning i 2015

♦ “Sozialdienst Nordschleswig” får fast 50.000 kr. årligt til arbejdet med familierådgivning

 

Kommunalpolitik

♦ Udover de sædvanlige 2 mio. kr. i kulturstøtte bliver der i 2017 stillet yderligere 2 mio. kr. til rådighed

♦ I 2018 og 2019 afsættes der 5 mio. kr. årligt, og i 2020 8,7 mio. kr. til udvidelse af fodboldstadion.

♦ Vi har støttet udbygningen af cykelstier og fremme af havneudviklingen

♦ Vi har været med til at træffe svære beslutninger omkring skolestrukturreformen