Offentlig forvaltning

Borgerne vælger politikerne, som udformer, styrer og organiserer samfundet som borgernes repræsentanter.

I vores samfund bliver en stor del af de politiske projekter, som politikerne beslutter, udført af offentlige forvaltninger. Disse skal kunne arbejde gennemsigtigt og effektivt.

Vi i Slesvigsk Parti arbejder for, at:

 

  • det politiske arbejde udføres gennemsigtigt og i en åben dialog med borgerne.
  • den offentlige forvaltning med alle dens institutioner opfattes som en fleksibel og effektiv serviceorganisation. I den forbindelse skal der både tages hensyn til menneskelige, kvalitative og økonomiske aspekter.
  • de offentlige serviceydelser er i overensstemmelse med borgernes behov og tilbydes så fleksibelt som muligt.
  • der opstår en forvaltningskultur, hvor der foretages løbende forbedringer for at øge effektiviteten og fleksibiliteten. I den forbindelse kan man med fordel lære af andre (både af andre offentlige forvaltninger og af videnscentre samt private virksomheder).
  • ressourcer, som frigøres gennem effektivisering, primært bruges til forbedring af velfærden.

Effektiviseringen af den offentlige forvaltning forudsætter, at politikere og ledere fastlægger standarder, og at processer og arbejdsgange er fagligt velfunderede og kan tilpasses. Dette kan opnås ved hjælp af erfaringer og forslag fra egne medarbejdere, ved at oprette kommunale kompetencecentre og ved hjælp af offentlige udbudsrunder.

For os er effektivisering resultatet af, at processer analyseres og ændres. Det fører til, at man opnår mere med de samme ressourcer, eller at man opnår det samme med færre ressourcer.