Kultur

Et frit kulturarbejde er vigtigt for et demokratisk samfund. Ved at udforme og deltage i kulturelle aktiviteter deltager man i samfundslivet. Derfor skal alle generationer i samfundet opmuntres til at deltage i kulturlivet.

Slesvigsk Parti går ind for en styrkelse af kultur- og fritidsarbejdet i de sønderjyske kommuner. I den forbindelse opfatter vi kulturarbejdet som en vigtig faktor for erhvervslivet og som en forudsætning for dynamik og mangfoldighed i landsdelen.

Slesvigsk Partis kultur- og fritidspolitik bygger på kulturel mangfoldighed og de særlige forhold, der kendetegner det dansk-tyske grænseland.

Vi i Slesvigsk Parti arbejder for, at:

  • skabe gode rammebetingelser, som muliggør kulturaktiviteter af unge for unge, så de unge selv bliver kulturelt aktive og således danner og styrker fællesskaber.
  • alle mennesker i vores samfund kan deltage aktivt i kulturlivet – både som kulturaktører og som kulturkonsumenter.
  • der oprettes bedre digitale netværk, og at der sker en bedre synliggørelse af eksisterende kultur- og fritidstilbud.
  • den grænseoverskridende kulturregion Sønderjylland-Schleswig videreudvikles. Det dansk-tyske grænseland udgør historisk set en fælles kulturregion. Vi bør bruge vores særlige regionale forhold og vores kulturhistoriske arv som unikke kendetegn i markedsføringen af regionen.
  • der skabes et kulturelt tilbud, som muliggør et kulturarbejde med regionale karakteristika og traditioner, men også med nye kulturelle initiativer.
  • den bygningsmæssige infrastruktur udbygges og videreudvikles, så kulturlivet kan udfolde sig i tidssvarende rammer.
  • den regionale dialekt „synnejysk“ fremmes.