Handicappede

Mennesker med et handicap har ret til selvvalgt og omfattende deltagelse i samfundet og til ligestilling.

Ingen må stilles ringere pga. et handicap. Vores handicappolitik fokuserer derfor på ligebehandling og lige muligheder som en forudsætning for, at handicappede, eller mennesker, der pga. sygdom har risiko for at blive det, kan føre et selvstændigt liv og deltage i samfundet.

Begrebet handicap omfatter fysiske og psykiske handicap samt forskellige former for indlæringsproblemer eller adfærdsvanskeligheder. Der findes forskellige grader af handicap.

Positive fællesskaber opstår, når alle mennesker – med eller uden handicap – kan være med i skolen, på arbejdspladsen, i boligkvarteret, i fritiden mm. Fagfolk kalder dette „inklusion“.

Vi i Slesvigsk Parti arbejder for, at:

  • mennesker med et handicap og deres organisationer om muligt inddrages i beslutninger, som vedrører dem.
  • der stilles vejledningsmuligheder til rådighed for alle mennesker med et handicap.
  • disse mennesker får tilbudt kvalificeret faglig hjælp, evt. som hjælp til selvhjælp.
  • de handicappedes kompetencer får passende opmærksomhed og udnyttes hensigtsmæssigt.
  • mennesker med et fysisk handicap kan bevæge sig i det offentlige rum, uden at møde barrierer.
  • frivillige organisationer, der understøtter handicappede, kan få tilskud fra det offentlige.
  • offentlige og private virksomheder opretter arbejdspladser for handicappede efter de handicappedes behov og betingelser. Dertil kan der udvikles offentlige støtteordninger.