Grænseoverskridende samarbejde

Den dansk-tyske grænseregion er bindeleddet mellem Skandinavien og Centraleuropa. Et proaktivt grænseoverskridende samarbejde inden for alle områder er afgørende for, at det dansk-tyske grænseland kan fortsætte sin udvikling hen imod en stærk og dynamisk region. Dertil hører nedbrydningen af barrierer og understøttelse af samarbejder ved hjælp af målrettede initiativer fra alle partner. Det europæiske fællesskab skal vise sit værd i netop grænseregionerne.

Vi i Slesvigsk Parti arbejder for, at:

  • det dansk-tyske grænseland vokser sammen til en fælles kultur- og erhvervsregion gennem målrettet understøttelse af det kulturelle og økonomiske samarbejde.
  • eksisterende barrierer, f.eks. tekniske, juridiske, politiske, fysiske, kulturelle eller sproglige, nedbrydes yderligere, og at der stilles de nødvendige midler til rådighed til dette formål.
  • eksisterende kompetencer nord og syd for grænsen udnyttes bedre på tværs af grænsen.
  • den politiske dialog intensiveres.
  • der sker en systematisk og grænseoverskridende informationsudveksling på rette niveau f.eks. i det regionale planlægningsarbejde, ved store projekter og i miljøspørgsmål.
  • den grænseoverskridende infrastruktur udbygges.