Vores politiske resultater i Tønder Kommune 2018-2021

 

Slesvigsk Parti skaber et bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen

Vi er ikke et parti drevet af en bestemt ideologi, men snarere et pragmatisk midterparti der kan samarbejde med alle partier i byrådet!

Budgetterne for 2018-2021 er alle blevet vedtaget med brede flertal hen over midten i kommunalbestyrelsen. Det skyldes ikke mindst Slesvigsk Partis pragmatiske budgetforslag.

 

Slesvigsk Parti skaber gode erhvervsbetingelser i Tønder Kommune

I Slesvigsk Parti anser vi den aktive erhvervsunderstøttelse som en central opgave. Vi har skabt gode rammebetingelser for at videreudvikle vores nuværende erhvervsliv og for etableringen af nye virksomheder i både offentligt og privat regi. Slesvigsk Parti har bl.a. opnået at

 • erhvervsservicen for virksomheder i kommunen er blevet forbedret
 • der er blevet igangsat effektiviseringsindsatser for at forbedre den kommunale service, bl.a. vha. offentlige udbud som f.eks. et mere effektivt udbud af vedligehold af gader og grønne områder
 • der er blevet et større råderum til nye initiativer ved at opnå besparelser på alle kommunale områder der svarer til 1%

 

Slesvigsk Parti skaber udvikling i både land og by

Det er en hjertesag for Slesvigsk Parti at udviklingen kommer hele kommunen til gode og at vi understøtter lokale initiativer.

 • Som det eneste parti i kommunalbestyrelsen har Slesvigsk Parti i flere år arbejdet på at finde nye perspektiver for Hjemsted Oltidspark i Skærbæk. Dette arbejde bærer nu frugt i form af det nye ”Marsk Camper”. Private interessenter investerer flere millioner kroner i den tidligere oplevelsespark og kommunen sparer årligt 2 mio. kr. der nu kan bruges til andre formål

 

Slesvigsk Parti skaber kulturel mangfoldighed

I over 100 år har der været et tysk mindretal i Sønderjylland. Vi har sammen formået at udvikle os fra et modsætningsforhold mellem mindretallet og flertalsbefolkningen til et samarbejdsforhold, hvor flertal og mindretal understøtter og bakker op om hinanden. Det er noget Slesvigsk Parti har arbejdet for igennem vores politik.

Slesvigsk Partis politik sikrer et yderligere kulturelt og socialt tilbud der bliver værdsat og brugt af borgere i både flertal og de forskellige mindretal i kommunen. Slesvigsk Parti har opnået at

 • der fortsat gives et årligt driftstilskud til ”Sozialdienst Nordschleswig”
 • det tyske mindretals SFOer og børnehaver er blevet ligestillet med andre SFOer og børnehaver

 

Slesvigsk Parti skaber regionalt samarbejde – også på tværs af grænser

Vi har altid påpeget nødvendigheden af et bedre regionalt samarbejde på tværs af de fire sønderjyske kommuner – desværre uden megen opbakning fra kommunernes side. Det grænseoverskridende samarbejde gør det muligt for hele regionen at indfri sit potentiale og derfor er det en prioritet for Slesvigsk Parti. Vi har

 • opnået at Tønder forbliver en del af Sønderjylland i det sønderjyske turismesamarbejde ”Destination Sønderjylland”
 • været en del af det politiske styringsudvalg for etableringen af Zeppenlinmuseet i Tønder og derigennem har vi formet og bidraget til det kulturelle projekt til over 300 mio. kr., der bliver et fyrtårn i den grænseoverskridende turismeudvikling
 • Engageret os aktivt i demonstrationen mod grænselukningen

Slesvigsk Parti har som eneste parti også aktivt arbejdet for at holde den dansk-tyske grænse åben – også i coronakrisen – for at fremme det grænseoverskridende samarbejde. For Slesvigsk Parti er det grænseoverskridende samarbejde en naturlig styrke i vores region, som skal gavne alle. Derfor er vi også en aktiv del af Interregprogrammet der understøtter vores grænseland med store og små projekter.

 

Slesvigsk Parti skaber en grøn og miljøvenlig kommune

Vi går ind for en grøn og miljøvenlig politik, der ved hjælp af borgerinddragelse sikrer at lokale borgere får del i den grønne omstillings udviklingspotentiale:

 • Som medlem af udvalget for kommunale retningslinjer for sol- og vindenergi har vi opnået at der kan bygges sol- og vindkraftanlæg under forudsætning af borgerinddragelse
 • I over 30 år har Slesvigsk Parti plantet et træ for hver stemme til kommunalvalgene: i alt har vi plantet over 28.000 træer – senest har vi plantet en jubilæumsskov i Mølby for SPs 100 års jubilæum

 

Slesvigsk Parti skaber en mere sikker og bæredygtig infrastruktur i hele kommunen

Tønder Kommune er afhængig af en god og dækkende infrastruktur, der skal udvides, serviceres og plejes. Slesvigsk Parti har bl.a. understøttet

 • cykelruten Tønder-Højer og rundkørslen Adelvad i retning af Øster Højst
 • afholdelsen af en Infrastrukturkonference, der skal sikre en helhedsorienteret planlægning af infrastruktur i hele kommunen

 

Slesvigsk Parti skaber en familie- og børnevenlig kommune

For Slesvigsk Parti er det vigtigt at vi sammen skaber rammebetingelserne for at familier kan udforme deres liv efter egne værdier og for at børn kan udfolde deres potentiale. Det indebærer også en styrkelse af daginstitutioner og skoler. Slesvigsk Parti har

 • været med til at understøtte og udforme nybygningen af den nye kommuneskole i Skærbæk på baggrund af vores medlemskab i byggeudvalget
 • arbejdet for at Institutionen ”Cassiopeia” for børn på autismespektrer kan flytte med ind i den nye skole i Skærbæk
 • opnået at servicen i skoler, børnehaver og daginstitutioner bliver forbedret – f.eks. ved flere skoleudflugter, mere forberedelsestid til pædagoger og en bedre normering af personale i dagplejen