Det har Slesvigsk Parti opnået i valgperioden 2014-2017 i Tønder Kommune:

Mindretalspolitik

♦ Kommunale penge til større investeringer i den tyske børnehave i Løgumkloster

♦ En børnehavereform, der betyder, at de tyske børnehaver er næsten fuldstændig ligestillet med andre børnehaver

Kommunalpolitik

♦ Forslag (i samarbejde med de Konservative) vedtaget om en strukturreform og yderligere investeringer på 750.000 kr. for plejehjemmene med henblik på at forbedre beboernes livskvalitet

♦ Handlekraftig medvirken ved etableringen af Nationalparken i Tønder Kommune