Sundhed

Alle mennesker bør i alle livets faser have mulighed for et sundt og aktivt liv. Sundheden skal fremmes for at forebygge sygdomme. Det betyder, at initiativer, som fremmer et sundt liv, skal understøttes. Et effektivt og hensigtsmæssigt sundhedsvæsen, som også skal fungere på tværs af grænsen, er uundværligt. Den enkeltes ansvarlighed i forhold til et sundt liv er en vigtig faktor.

 

Vi i Slesvigsk Parti arbejder for, at:

  • mennesker, som har brug for lægehjælp, behandles hurtigt og kompetent.
  • sundhedsmæssig forebyggelse og efterbehandling sikres under hensyntagen til borgernes behov.
  • regionen og kommunerne samarbejder mere effektivt, f.eks. ved iværksættelse af genoptræningsforløb for borgere, der bliver udskrevet fra sygehuset.
  • der findes et velfungerende sundhedsvæsen tæt på borgerne, f.eks. i form af sundhedshuse, der skaber mulighed for et fagligt bredt samarbejde.
  • sundhedsfremmende initiativer for børn og unge i alderen 0 til 18 år, med deltagelse af forældrene, udvides.
  • der sikres en god lægelig behandling af plejehjemsbeboere.
  • der er midler til sundhedsfremmende projekter og til lokale selvhjælpsgrupper.
  • sygehuse og den præhospitale indsats udnyttes hensigtsmæssigt og økonomisk forsvarligt, også på tværs af grænsen.