Det har Slesvigsk Parti opnået i valgperioden 2014-2017 i Sønderborg Kommune:

Mindretalspolitik

♦ Ligestilling af SFO’er på mindretallets skoler med SFO’er på andre skoler

♦ Ligestilling af kommunale driftstilskud for mindretallets børnehaver med andre børnehaver

♦ Ligestilling af de tyske institutioner vedrørende brug af kommunale idrætsanlæg

♦ Fast årligt tilskud til det tyske museum (30.000 DKK) og ”Sozialdienst Nordschleswig” (150.000 DKK)

♦ Fra august 2016 undervises børnene i de danske skoler i tysk allerede fra 0. klasse – også et resultat af Slesvigsk Partis politik

 

Kommunalpolitik

Slesvigsk Parti i Sønderborg har støttet følgende visioner:

♦ SP støtter ProjectZero – der har til formål at Sønderborg skal være CO2-neutral i 2029

♦ Frank Gehry, international arkitekt, der bl.a. er kendt for Guggenheim-museet i Bilbao, udarbejdede en masterplan med kunsthallen og multikulturhuset.

Fra Slesvigsk Parti kommer bl.a. følgende forslag:

♦ Slesvigsk Parti foreslog et asylcenter for uledsagede børn – desværre blev dette ikke gennemført, men bestræbelserne og den øgede kommunikation med Udlændingestyrelsen førte i sidste ende til, at Sønderborg Kaserne midlertidigt blev omdannet til asylcenter

♦ Slesvigsk Parti foreslog et børnehospice – der arbejdes videre med dette initiativ i næste byrådsperiode

♦ Slesvigsk Parti har taget politisk initiativ til renoveringen og genåbningen af slotsgartneriet i Gråsten (”Kongelig Køkkenhave”) – realiseres i 2020

♦ Med hjælp fra Slesvigsk Parti blev Sønderborgs multikulturhus (bibliotek og kunstskole) til virkelighed og åbnes 3. november 2017

♦ Efter forslag fra Slesvigsk Parti blev der fra april 2015 tilbudt økonomisk rådgivning til trængte og senere til alle

♦ Slesvigsk Partis forslag om en Erhvervstænketank er udmundet i det, der nu er Sønderborg Vækstråd

♦ Psykologisk rådgivning for personer under 25 år er blevet muliggjort

♦ Der er etableret turistkontorer i Gråsten og Nordborg

De planlagte projekter ”Den kongelige køkkenhave”, ”Turisme i Nordborg”, multikulturhus og investeringsplanerne ved Sønderborg Havn bliver realiseret: flere besøgende/gæster, større omsætning og flere arbejdspladser.

♦ 2017 bliver fejret som “Event-år” i Sønderborg, på trods af at vi ikke blev kåret som europæisk kulturhovedstad

♦ Slesvigsk Parti er gået aktivt ind for en bedre kommunikation til borgerne og mellem kommuner – især mellem de fire sønderjyske kommuner – 5-punkts plan og udarbejdelse af en kommunikationsstrategi

♦ Vellykket ungdomspolitik (”Årets ungdomskommune 2017”)

♦ Styrket indsats for at øge unges politiske engagement gennem vores ungdomsparti ”Die Jungen Spitzen”

♦ Socialpolitiske initiativer som ovennævnte finansrådgivning og projekter, der har til formål at nedbryde fordomme om byområderne omkring Søstjernevej og Nørager