Land og by

Urbanisering er en global tendens, som gør sig gældende i Danmark og således også i Sønderjylland. Mennesker flytter primært til eller i nærheden af større byer, hvor befolkningstallet stiger, mens der i landkommuner for det meste er et faldende befolkningstal. Denne tendens gælder også inden for landkommunerne: De større byer vokser, mens man i mindre byer, i landsbyer og på det åbne land oplever et faldende befolkningstal. Ude på landet fører denne tendens til, at serviceydelser, både offentlige og private (skole, læge, købmand osv.), efterhånden forsvinder.

Slesvigsk Parti ser sig selv som landdistrikternes parti. Vi er overbeviste om, at forudsætningen for en positiv udvikling på landet er, at også byområderne udvikler sig positivt. Alligevel mener vi, at særlige tiltag i landdistrikterne er nødvendige for at sikre en afbalanceret udvikling af land og by.

Det skal igen blive mere attraktivt at bo uden for de større byer.

 

Vi i Slesvigsk Parti arbejder for, at:

  • infrastrukturen i landdistrikterne bliver udviklet og holdes som minimum på samme niveau som i byerne.
  • der sikres gode trafikforbindelser til og fra byerne. Dertil hører både attraktive offentlige trafikforbindelser og understøttelse af alternative transportmuligheder som f.eks. samkørsel.
  • initiativer til etablering og udvikling af virksomheder af enhver art i landdistrikterne fremmes og støttes af de offentlige forvaltninger.
  • mennesker i landdistrikterne får en passende kompensation og understøttelse, hvis store afstande til serviceydelser medfører, at det bliver dyrere og mindre attraktivt at bo på landet.
  • ældreegnede boliger og bofællesskaber på landet understøttes.
  • finansiering af boliger på landet igen bliver mulig på en fair måde og ikke stilles ringere i forhold til byerne.
  • lokale kulturelle initiativer, foreninger, landsbyfællesskaber osv. kan modtage offentlig støtte, så et aktivt liv på landet opleves som en merværdi og som et alternativ til aktiviteter i byen.