Europa

Slesvigsk Parti er et pro-europæisk parti. Vi går ind for fællesskaber på tværs af grænser i stedet for nationalisme – for et Europa med åbne grænser. Samarbejdet mellem de europæiske lande sikrer fred og frihed i Europa og er det bedste grundlag for at finde passende svar på globale udfordringer som f.eks. klimaforandringerne og migration. Det europæiske samarbejde skaber bedre udviklingsmuligheder på tværs af grænser, f.eks. inden for områderne arbejdsmarked og uddannelse.

Det europæiske samarbejde skal praktiseres, samtidig med at regionale og nationale identiteter bevares. Vi ønsker et mangfoldigt Europa med mellemfolkelig forståelse. Respekt for mangfoldighed danner grundlaget for europæernes ret til selvbestemmelse.

Vi i Slesvigsk Parti arbejder for, at:

  • beslutninger, om muligt, træffes tæt på borgerne.
  • de europæiske lande opfylder Københavnskriterierne* og sikrer pressefriheden. I modsat fald skal der vedtages effektive sanktioner.
  • der på tværs af grænser skabes mulighed for samhørighed, hvor end den opstår på en naturlig måde.
  • EU anerkender sit ansvar over for mindretallene i Europa og fører en aktiv europæisk mindretalspolitik.

* Som forudsætning for et medlemskab af EU skal kandidaterne have opfyldt principperne om demokrati og retsstat, beskyttelsen af menneskerettighederne samt respekten for og beskyttelsen af mindretal.