SP’s stemmer bliver til træer

Siden 1990 har Slesvigsk Parti plantet et træ for hver stemme på liste S. På denne måde har vi bidraget til skovrejsning i hele Sønderjylland, fordi vi mener, at hvert skovareal er en grøn perle, der gør det muligt for dyr og planter at udfolde sig og giver mennesker fantastiske oplevelser.

Ikke mindst på Knivsbjerg/Knivsberg, hvor orkanen Anatol i 1999 ødelagde store dele af træbestanden, har vi i samarbejde med Knivsberggesellschaft og Deutscher Jugendverband für Nordschleswig ydet en stor indsats for at genskabe parkanlægget på dette historiske sted. Bl.a. har vi plantet 5.000 rødbøg.

Idéen til denne tradition ”Et træ for hver stemme” stammer fra Ella og Hans Christian Jepsen fra Uge. Hans Christian var amtsrådsmedlem for Slesvigsk Parti og SP’s tidl. formand.

Slesvigsk Parti planter de næste 700 træer og nærmer sig målet

Når vi den 14. november 2020 planter 700 træer ved den tidligere tyske skole i Mølby nær Sommersted er vi et godt stykke nærmere vores mål om at plante et træ for hver stemme vi har fået ved sidste kommunalvalg i de fire sønderjyske kommuner.

”Når den sidste plante er sat i jorden er vi oppe på godt og vel 7.200 træplanter, som vi har plantet siden valget i 2017. Det kan vi være godt tilfreds med, og jeg er ret stolt over denne mangeårige grønne partitradition, som har bidraget til skovrejsning i hele Sønderjylland”, siger formanden for Slesvigsk Parti, Carsten Leth Schmidt.

Med den aktuelle træplantningsaktion giver Slesvigsk Parti samtidig sig selv en fødselsdagsgave: ”Vi kan i år se tilbage på 100-års partihistorie, hvilket vi markerer ved at plante denne her lille jubilæumsskov i Mølby”, forklarer Carsten Leth Schmidt.

Slesvigsk Partis skove er jævnt fordelt over hele Sønderjylland og findes bl.a. nær Felsted, i Nolde og på Knivsbjerg.

SPs næstformand, Rainer Naujeck, har gennem årene været med til at arrangere mange af partiets træplantninger og han er også tovholder på lørdagens aktion.

”I forbindelse med anlæggelsen af vores jubilæumsskov har vi indgået et samarbejde med skov- og landskabsingeniørfirmaet Skovlund Natur, som har udarbejdet en nøje plan for denne skovrejsning. Vores nye skov kommer til at bestå af en lang række hjemlige træsorter samt et skovbryn”, forklarer Rainer Naujeck.

Fakta om Slesvigsk Partis plant-et træ-aktioner:

SP har siden 1990 omsat stemmer på Liste S til træer. Ved kommunalvalget i 2017 fik Slesvigsk Parti 9.708 stemmer, hvoraf der til og med aktionen på lørdag vil være omsat 7.225 af stemmerne til træer.

2018: 475 træplanter på Knivsbjerg

2019: 50 træplanter ved en række tyske skoler og børnehaver (plantet af junge SPitzen) samt 6.000 forskellige træplanter i Gaardeby ved Tinglev hos landmand og formand for det tyske mindretal Hinrich Jürgensen 

2020: 700 træplanter ved den tidl. tyske skole i Mølby nær Sommersted

Feres Mezghani og Bjarke Dethlefsen, studerende på hhv. Technische Universität Berlin og Københavns Universitet, lavede i 2018 en CO2-beregning på vores træplantninger, som viser, at de knap 28.000 træer, som vi har plantet i perioden 1990-2018 gennem årene har optaget ca. 5.000 tons CO2 fra atmosfæren. Metoden, de har lagt til grund for beregningerne er ”Method for Calculating Carbon Sequestration by Tress in Urban an Suburban Setting”. Det forudsættes for beregningernes resultat, at alle træer fortsat står og ikke er blevet fældet. Derimod er der taget højde for tab i træbestanden gennem storm- og tørkeskader.

2022: 4.000 træer i en storstilet aktion ved Saksborgvej nær Bylderup-Bov. Vores nye motto: ”Hvert træ tæller”.