Sammen om Sønderjylland

SP er det eneste regionale parti i Sønderjylland. Vi fokuserer fuldt ud på Sønderjylland. Som et uafhængigt og pragmatisk midterparti – uden tilknytning til politiske strømninger eller ideologier – arbejder vi for Sønderjyllands interesser og udvikling.

For SP er et bredt samarbejde i byrådet en forudsætning for en konstruktiv og borgernær kommunalpolitik.

For SP er det især den europæiske integration, der skal leves i grænseregionerne. Vi fremmer det grænseoverskridende samarbejde og går ind for åbne grænser. Vores grænseregion skal være et forbillede for et fælles Europa.

Den kulturelle mangfoldighed skal sikres. Det tyske mindretal har en historisk betinget tilknytning til Sønderjylland. Derfor skal der tages særligt hensyn til det tyske mindretals interesser, dets institutioner og foreninger, men også til alle med en anden baggrund end dansk. Den kulturelle mangfoldighed har en merværdi, som skal udnyttes bedre.

Vi arbejder for:

  • Samarbejde mellem alle fire kommuner og udvikling i hele Sønderjylland
  • Grænseoverskridende og europæisk samarbejde
  • Kulturel mangfoldighed

Du kan læse mere om vores politik i menuen.