Turisme

Turismen er en vigtig branche i Danmark, og den er særlig vigtig i økonomisk svage regioner. Turistbranchen skal udvikle sig på en sådan måde, at den er bæredygtig i forhold til naturen og samfundet.

Vi i Slesvigsk Parti arbejder for, at:

 

  • turistbranchen bliver fremmet på en afbalanceret måde, som tager hensyn til de forskellige former for turisme, f.eks. maritim-, natur-, kultur-, kulturarvs-, idræts-, oplevelses- og erhvervsturisme.
  • samarbejdet mellem aktørerne, både private og offentlige, udvikles kontinuerligt i hele regionen, dvs. på begge sider af grænsen.
  • der bliver udviklet en koordineret, fælles indsats for hele regionen Sønderjylland-Schleswig.
  • der skabes gode rammebetingelser for turismeøkonomien, inkl. fremme af relevante uddannelser.
  • der foretages en målrettet planlægning og udformning af turismeaktiviteter samt markedsføring heraf fra det offentliges side.