Unge

Unge mennesker skal have det godt i Sønderjylland. Dertil har de brug for sikkerhed og tryghed. De skal kunne udvikle sig efter deres egne ønsker og forestillinger.

For at blive engagerede og ansvarlige medborgere skal de unge kunne medvirke i udviklingen af det samfund, som de er en del af. Gode fællesskaber med jævnaldrende er til gavn for de unge. Her knyttes venskaber og fælles interesser bliver opdaget og delt.

Vi i Slesvigsk Parti arbejder for, at:

  • der i Sønderjylland findes et veludviklet og stabilt offentligt transportnet, som også muliggør individuel mobilitet, så unge mennesker kan dyrke fællesskaber og deltage i aktiviteter.
  • der findes tilstrækkelige tilbud af billige og attraktive boliger til unge, som ønsker at flytte til en af de sønderjyske byer for at uddanne sig.
  • der i de sønderjyske uddannelsesbyer findes et interessant og innovativt ungdomsmiljø med passende kultur- og fritidstilbud, som bliver formidlet målrettet til de unge.
  • unge selv har mulighed for at tage initiativ og skabe noget nyt. De skal støttes i at kunne virkeliggøre deres ideer uden unødige hindringer.

I Sønderjylland skal der være et bredt og decentralt tilbud af attraktive og tidssvarende uddannelser, både inden for erhvervsområdet og inden for det akademiske felt. I den forbindelse bør der, hvor end det er muligt, også tilstræbes et samarbejde med uddannelsestilbud og -institutioner syd for grænsen.

At kunne tage en grænseoverskridende, dansk-tysk uddannelse er en unik mulighed for unge mennesker og kan være en fordel senere i arbejdslivet.

Vi i Slesvigsk Parti arbejder for, at:

  • uddannelsesinstitutioner og virksomheder i det dansk-tyske grænseland indgår tætte samarbejder for at gøre de unge opmærksomme på deres jobmuligheder på et tidligt tidspunkt.
  • uddannelsesinstitutionerne danner netværk – også på tværs af grænsen.
  • der skabes en bedre forståelse for uddannelsernes indhold og de pågældende afgangseksaminer, som man kan tage nord og syd for grænsen. Eksaminerne skal anerkendes gensidigt.
  • unge under uddannelse – om nødvendigt – får mulighed for at gentage deres uddannelse eller starte på en ny.

Nutidens unge har utallige valgmuligheder. I den forbindelse stilles der også høje krav til de ofte meget ambitiøse unge mennesker. De ønsker derfor klarhed og struktureret information, så de kan træffe de rigtige beslutninger.

Vi i Slesvigsk Parti arbejder for, at:

  • der findes kvalificeret, uafhængig og velstruktureret uddannelses- og studievejledning, som skitserer mulighederne for de unge og understøtter dem i deres beslutningsproces.
  • der eksisterer frit tilgængelige og gratis rådgivningstilbud til unge, som f.eks. slås med økonomiske eller psykiske problemer (angst, depression, mobning …). Rådgiverne skal kunne henvise de unge til relevante behandlingstilbud hurtigt og ubureaukratisk, når der er behov. De unge skal følges under behandlingen.