Trafik

Menneskers og varers frie bevægelighed er vigtig i det moderne samfund. Men individuelle og fleksible løsninger skal også altid være bæredygtige. Slesvigsk Parti går ind for en bæredygtig trafikpolitik. Sønderjylland er et vigtigt trafikknudepunkt. Derfor skal trafik- og infrastrukturprojekter, planlægges og udføres på tværs af kommuner og den dansk-tyske grænse, hvor det giver mening.

Vi i Slesvigsk Parti arbejder for, at:

 

  • vejanlæg er miljøvenlige.
  • den offentlige trafik (lokal og regional) styrkes – også gennem udvidede fleksible tilbud.
  • ny teknologi bliver taget i betragtning og bliver anvendt ved løsningen af trafikproblemer.
  • gods- og persontrafikken flyttes fra veje og fly til tog og skibe.
  • togtrafikken i Sønderjylland og Slesvig-Holsten forbindes ved hjælp af kompatible elektriske tog.
  • trafikforbindelserne i Sønderjylland forbedres.
  • trafiksikkerheden på steder, med mange ulykker, forbedres ved hjælp af trafiksikre løsninger.
  • byområder udformes som mere attraktive levesteder ved hjælp af trafikdæmpende foranstaltninger.
  • cykelvejnettet udbygges og sikkerheden øges, da trafikken på cykelstierne stiger.
  • gang- og vandrestier udbygges.