Erhvervsliv

En bæredygtig økonomisk udvikling i kommunerne og regionen kræver et godt samarbejde mellem erhvervslivet, uddannelsessteder, institutioner og det offentlige.
I kommunerne og regionen skal samarbejdet mellem de forskellige fagområder organiseres tæt for at koordinere og fremme rekrutteringen og tilknytningen af arbejdskraft og nye virksomheder fra ind- og udland. I den forbindelse spiller det grænseoverskridende samarbejde og samarbejdet mellem de sønderjyske kommuner og regionen en vigtig rolle. Disse samarbejder skal udvides løbende.

En kontinuerlig forbedring af det økonomiske klima er vigtig for en bæredygtig økonomisk udvikling.

Vi i Slesvigsk Parti arbejder for, at:

  • alle virksomheder og forretninger modtager en god kommunal service.
  • iværksættere samt små og mellemstore virksomheder understøttes gennem stærk erhvervsfremme
  • sagsbehandlingen for erhvervsvirksomheder forenkles.
  • kommunale afgifter og gebyrer, som udelukkende pålægges erhvervslivet, afskaffes.
  • der gøres brug af offentlig-private partnerskaber (OPP).
  • erhvervsvirksomheder deltager på en hensigtsmæssig måde i kommunale og regionale opgaver, f.eks. ved hjælp af offentlige udbudsrunder.
  • infrastrukturen tilpasses løbende og hensigtsmæssigt i forhold til erhvervslivets behov.