Integration

Vi kræver respekt for det enkelte menneske og går ind for en integration, som bevarer den enkeltes identitet.

For at integration skal lykkes, skal der både stilles krav til de mennesker, der kommer, og til samfundet. Fundamentet herfor er de grundlæggende demokratiske regler i vores samfund.

De sproglige og faglige kompetencer, som de mennesker, der kommer, har, skal fremmes og bruges på en hensigtsmæssig måde. Integrationsproblemer skal diskuteres åbent og løses sammen med de implicerede parter. En succesfuld deltagelse i samfundet forudsætter en hurtig adgang til uddannelse og/eller arbejde.

Vi i Slesvigsk Parti arbejder for, at:

  • vores samfund udvikler sig til et samfund med menneskelig sameksistens, hvor mennesker mødes åbent og ikke vender ryggen til hinanden.
  • mennesker, der kommer, hurtigst muligt lærer det danske sprog. Til understøttelse af indlæringen af det danske sprog skal modersmålsundervisningen også styrkes.
  • børn af mennesker, der kommer til landet, får en almindelig skolehverdag.
  • mennesker, der kommer til landet, uden unødvendige forsinkelser får mulighed for at arbejde.
  • den enkeltes jobkompetencer evalueres, og faglige kvalifikationer afklares for at skabe mulighed for en hurtig adgang til arbejdsmarkedet. Der skal ved behov tilbydes målrettede uddannelses- og efteruddannelsesforløb.