Fritid

Fritiden giver borgerne mulighed for at udøve aktiviteter, som fremmer deres velvære, personlige udvikling, rekreation og samvær. Fritiden spiller en vigtig rolle for vores velbefindende og den bliver stadig vigtigere i vores samfund. Den har en kraftig indflydelse på vores sociale identitet samt vores omgangskreds. I den forbindelse spiller foreninger og organisationer samt anlæg og institutioner en central rolle.

Vi i Slesvigsk Parti arbejder for, at:

  • det offentlige understøtter og fremmer et mangfoldigt foreningsliv, som tager hensyn til mindre byer og landsbyer.
  • foreningslivet henvender sig til alle aldersgrupper og samfundslag.
  • foreningerne varetager integrationsopgaver, både socialt, kulturelt og sprogligt.
  • der skabes mangfoldige fritidstilbud. Dette skal sikres gennem en hensigtsmæssig infrastruktur såsom kultur- og idrætsfaciliteter og adgang til vandløb, skove, stier og lign. i det offentlige rum, under behørig hensyntagen til natur og miljø.
  • der forefindes muligheder for individuelle og gruppeaktiviteter.
  • nye former for fritidsaktiviteter, som f.eks. e-sport, støttes og fremmes.