Erwin Andresen
Borgmesterkandidat Jørgen Popp Petersen
Borgmesterkandidat Stephan Kleinschmidt
Carsten Leth Schmidt
Kurt Asmussen
Louise Thomsen Terp
Sabina Wittkop-Hansen
Christel Leiendecker
Gerhard Bertelsen
Thore Naujeck
Leif Hansen
Hans-Iver Kley
Kirsten Bachmann
Randi Damstedt
Käthe Nissen
Tom Holden
Marion K. Hansen
Niels Pallesen
Poul Harald Holm
Nikolai Hartmann
Mette Hvidegaard Zempel
Piet Schwarzenberger
Christian Andresen
Uwe Asmussen
Karin Müller
Hans Fedder Kley
Hans Christian Bock
Uwe Matzen
Eliška Hansen
Florian Born
Volker Heesch
Hugo Schmidt
Christian (Kedde King) Warming Nielsen Hansen
Jakob Tästensen
Ilse Friis
René Hansen
Hauke Grella
Katharina Kley
Jürgen Schmidt Meyer
Jan Hoff
Gerd Lorenzen
Jan Breitenkamp Hansen
Arno Knöpfli
Rainer Naujeck
Jeremias Thomsen

Kommunalvalg 2021

Aabenraa

Haderslev

Sønderborg

Tønder

Dit regionale parti, der kæmper for samarbejde, Sønderjylland og kulturel mangfoldighed

SP er det sønderjyske midterparti. For os er det brede samarbejde i de fire sønderjyske byråd en forudsætning for en konstruktiv og borgernær politik.

Vi ønsker at styrke relationerne hen over den dansk-tyske grænse og fremme den kulturelle mangfoldighed i hele Sønderjylland.  

Grænseoverskridende samarbejde

Den dansk-tyske grænseregion er bindeleddet mellem Skandinavien og Centraleuropa. Vi vil arbejde for et proaktivt grænseoverskridende samarbejde inden for alle områder. Det er afgørende for, at det dansk-tyske grænseland kan fortsætte sin udvikling hen imod en stærk og dynamisk region.
Klik for at læse mere

Familie

Familien er et vigtigt fundament i vores samfund, og den skal sikres gode udfoldelsesmuligheder. Det er samfundets opgave at hjælpe, når familier splittes, eller når familien ikke giver børnene eller de voksne den nødvendige støtte.
Klik for at læse mere

Land og by

Vi er overbeviste om, at forudsætningen for en positiv udvikling på landet er, at også byområderne udvikler sig positivt. Alligevel mener vi, at særlige tiltag i landdistrikterne er nødvendige for at sikre en afbalanceret udvikling af land og by. Det skal igen blive mere attraktivt at bo uden for de større byer.
Klik for at læse mere

Sundhed

Alle mennesker bør i alle livets faser have mulighed for et sundt og aktivt liv. Sundheden skal fremmes for at forebygge sygdomme. Det betyder, at initiativer, som fremmer et sundt liv, skal understøttes. Et effektivt og hensigtsmæssigt sundhedsvæsen, som også skal fungere på tværs af grænsen, er uundværligt. Den enkeltes ansvarlighed i forhold til et sundt liv er en vigtig faktor.
Klik for at læse mere

Ældre

Det er vores opgave som samfund at tage ansvar for de ældre mennesker, som ikke kan klare sig selv. Disse mennesker skal modtage værdig omsorg og forsørgelse, så de føler sig trygge. En forudsætning er, at alle mennesker får mulighed for at klare sig selv, så længe de ønsker det.
Klik for at læse mere

Børn og uddannelse

Alle børn og unge skal have mulighed for at udnytte deres potentiale fuldt ud og videreudvikle det. Børn og unge skal kunne tilbydes rammer, som sikrer kvalitet og nærhed, og som passer til deres individuelle evner og interesser.
Klik for at læse mere

Kultur

Et frit kulturarbejde er vigtigt for et demokratisk samfund. Ved at udforme og deltage i kulturelle aktiviteter deltager man i samfundslivet. Derfor skal alle generationer i samfundet opmuntres til at deltage i kulturlivet.
Klik for at læse mere

Natur og miljø

De kommende generationer ønsker, at vi efterlader en ren og artsrig natur. Det kan kun sikres ved hjælp af en bæredygtig udvikling og målrettede beskyttelsesforanstaltninger. I den forbindelse spiller forskning en vigtig rolle, og derfor skal den understøttes. Miljøbevidsthed bør forlanges og belønnes. Skader og skadelige stoffer skal fjernes efter princippet om, at forureneren betaler.
Klik for at læse mere

Turisme

Turismen er en vigtig branche i Danmark, og den er særlig vigtig i økonomisk svage regioner. Turistbranchen skal udvikle sig på en sådan måde, at den er bæredygtig i forhold til naturen og samfundet. Vi  arbejder for, at turistbranchen bliver fremmet på en afbalanceret måde, som tager hensyn til de forskellige former for turisme.
Klik for at læse mere

Det tyske mindretal

Det tyske mindretal hører hjemme i Sønderjylland. Her opstod det som følge af historiske hændelser, der i 1920 førte til en folkeafstemning og den nuværende grænsedragning. Slesvigsk Parti er mindretallets parti, og vi arbejder for, at det tyske mindretal og dets medlemmer kan dyrke det tyske sprog og den tyske kultur i Sønderjylland.
Klik for at læse mere