Udvikling i by og land

Aabenraa kommune har takket være sin placering ved den dansk-tyske grænse et helt særligt potentiale i forhold til naboen syd for grænsen – som porten til Europa. Vi skal indfri dette potentiale ved at deltage aktivt og forpligtende i samarbejdet hen over grænsen. Det skaber muligheder for at løse opgaver i fællesskab og drage nytte af ressourcer på begge sider af grænsen.

Aabenraa kommune består af en god blanding af byer og landdistrikter. Der skal sikres udvikling i hele kommunen! Attraktive livsbetingelser på landet kræver bl.a. service og aktivitetscentre, anvendelse eller nedrivning af tomme bygninger samt understøttelse af udviklingen af lokale aktionsgrupper og lokalråd. Vi gør en aktiv indsats for og med lokalsamfundet.

Vores resultater i Aabenraa

Slesvigsk Parti har skabt gode rammebetingelser for erhvervslivet og et godt uddannelsesmiljø i kommunen. Aabenraa er en by i forandring og Slesvigsk Parti har engageret sig for at Rødekro, Tinglev og Padborg også får del af udviklingen.

Vi har opretholdt små skoler, bygget nye skoler og sikret udviklingsmidler til de mindre landsbyer. Og så har vi også arbejdet aktivt for en nyt energikoncept og en grøn og miljøvenlig omstilling baseret på borgerinddragelse.

Vores visioner for Aabenraa

Vi har et aktivt og mangfoldigt forenings- og kulturliv i Aabenraa kommune. Vi vil øge midlerne til foreninger og frivilligt arbejde fordi de danner fundamentet for et godt og aktivt liv i kommunen. Og vi vil styrke biblioteks- og museumsområdet. Når først det nye museum på havnen står færdigt, har vi et nyt og fantastisk kulturfyrtårn for hele Sønderjylland.

Og så skal vi have fart på den grønne omstilling – med alle ombord. Vi kan sagtens nå målene i klimaloven. Men det kræver samarbejde mellem de fire sønderjyske kommuner, erhvervslivet og borgerne.