Ældre

Vores ældre medborgere har bidraget til opbygningen og opretholdelsen af vores samfund. Fra en vis alder har de ret til omsorg. Det er vores opgave som samfund at tage ansvar for de ældre mennesker, som ikke kan klare sig selv. Disse mennesker skal modtage værdig omsorg og forsørgelse, så de føler sig trygge. En forudsætning er, at alle mennesker får mulighed for at klare sig selv så længe de ønsker dette.

Vi i Slesvigsk Parti arbejder for, at:

 

  • ældres deltagelse i fællesskabet sikres, f.eks. i foreninger og i de ældres umiddelbare omgivelser.
  • sikre de ældres mulighed for medbestemmelse.
  • ældre menneskers potentiale anerkendes og inkluderes.
  • der gives fleksible omsorgstilbud. Det kan f.eks. være forskellige boligformer.
  • der står engageret og veluddannet plejepersonale til rådighed. Administrative opgaver begrænses til et minimum.
  • der forefindes dagcentre med passende tilbud i et tilstrækkeligt omfang, f.eks. i forbindelse med plejehjem.
  • der skabes plejemuligheder for mennesker med demens, der tager højde for de pågældendes behov.
  • det frivillige sociale arbejde for ældre får passende støtte.
  • medlemmer af det tyske mindretal har mulighed for at bruge det tyske sprog.