Familie

Familien er et vigtigt fundament i vores samfund, og den skal sikres gode udfoldelsesmuligheder. Det er samfundets opgave at hjælpe, når familier splittes, eller når familien ikke giver børnene eller de voksne den nødvendige støtte.

 

Vi i Slesvigsk Parti arbejder for, at:

  • der inden for vores samfunds rammer skabes betingelser, som gør det muligt for familier at leve og udfolde sig efter egne værdier.
  • der anlægges en holistisk betragtning i forhold til individer, familier og deres miljø.
  • hensigtsmæssige hjælpetiltag er let og hurtigt tilgængelige.
  • borgerne mødes med menneskelighed. Borgere, der i en periode behøver hjælp, har brug for kontinuitet, f.eks. i form af en fast sagsbehandler i kommunalforvaltningen. Derved skabes der mulighed for større effektivitet.
  • når der konstateres problemer i forbindelse med børns opdragelse, skal forældre snarest modtage hjælp, så de hurtigt bliver handlekraftige igen.
  • frivillige sociale foreninger, som understøtter familier, får mulighed for økonomisk støtte.