S for samarbejde, samtale og dialog

Vi vil have samarbejdet til at fungere. Selv de fineste visioner vil ikke kunne omsættes fuldt ud, hvis ikke de baseres på et godt og bredt samarbejde.

Vi har meget uudnyttet potentiale i Tønder Kommune, som vi skal blive bedre til at gribe og udvikle. Og vi skal blive bedre til at italesætte alle de gode ting vi allerede har. Vi kan være stolte af at bo i Tønder Kommune!

Vores resultater i Tønder

Slesvigsk Parti har opnået at Tønder også fortsat er med i turismesamarbejdet ”Destination Sønderjylland” og har taget aktiv del i udviklingen af det nye Zeppelinmuseum.

Vi har arbejdet for en bedre infrastruktur i både land og by og for at kommunens udvikling også skal omfatte de mindre lokalsamfund på landet.

Vi har været med til at udforme retningslinjer for vedvarende energi og derved muliggøre at den grønne omstilling også kan fremmes i form af sol- og vindkraftanlæg – under forudsætning af lokal borgerinddragelse.

Vi har skabt rammebetingelserne for bedre børnepasning i daginstitutioner og skoler og i kraft af vores medlemskab i byggeudvalget har vi understøttet den nye skole i Skærbæk.

Vores visioner for Tønder

Tønder skal være frikommune på arbejdsmarkedsområdet. Det er ingen hemmelighed, at vi har for mange borgere på kontanthjælp og derfor er det på tide at gå alternativt til værks.

Det skal være nemmere at bo og leve i Grænselandet. Det er os i Grænselandet, der skal gå forrest i kampen for den frie bevægelighed.

Og så skal vi holde fast i de gode tiltag fra tiden med Corona i daginstitutionerne: små børnegrupper og mere nærhed til en fast voksen.