Vi skal gøre visionerne til virkelighed

Siden 2006 er Slesvigsk Parti del af byrådets flertals-gruppe i Sønderborg kommune. Det er vi, fordi vi vil samarbejde. Samarbejde er forudsætningen for at kunne udstikke langsigtede mål, der er politisk holdbare.

Samarbejde er forudsætningen for udvikling og vækst. Vi er nået langt i Sønderborg kommune og vi vil fortsætte med at udtænke nye visioner og gøre dem til virkelighed!

Vores resultater i Sønderborg

Vi har styrket og udvidet kultur- og fritidsområdet i Sønderborg: f.eks. ved hjælp af det nye multikulturhus på havnen, Ungehuset Mejeriet, det nyetablerede kunstmiljø i Augustenborg og opretholdelsen af biblioteksservice i Dybbøl og Ulkebøl.

Vi har også opnået at aktive frivillige er forsikret igennem kommunen og at udsatte børn får økonomiske muligheder for at deltage i forenings- og fritidslivet.

Vi har vist engagement for den grønne omstilling og har arbejdet hårdt for at sikre udvikling og en sammenhængende infrastruktur i hele kommunen.

Vores visioner for Sønderborg

Vi skal fremme kommunens videregående uddannelser, så Sønderborg bliver førstevalg for flere studerende. På den måde kan vi tiltrække studerende fra andre landsdele og udlandet og modvirke den afvandring af unge, som vi har set de senere år.

 

Bosætning skal i fokus, for her har vi en udfordring. Derfor skal vi sætte os det mål at komme i top 10 af erhvervsvenlige kommuner i 2025. Derved skaber vi et godt grundlag for at tiltrække virksomheder og nye borgere.

Vi skal sætte os i spidsen for at Flensborg Fjord og Lillebælt Syd genoprettes som livsfyldte havområder og vi skal arbejde for at disse udnævnes til UNESCO biosfæreområder.