Der skal mere fart på den grønne omstilling, og det kræver, at vi skruer op for sol- og vindenergien og ned for de fossile brændstoffer. Vi kan ikke nøjes med ressourcekrævende havvindmøller. Nu er det på tide, at vi i kommunerne kommer i gang med den grønne energiproduktion på land.

Klimakrisen kan kun løses i fællesskab. I kommunerne må vi tage ansvar og planlægge en energiforsyning med ikke-fossile brændsler. Og borgerne må inddrages og acceptere behovet for energianlæg på land. Det kan lade sig gøre, hvis kommunerne arbejder sammen med borgerne. Det kræver, at de berørte kompenseres og den økonomiske gevinst ved produktionen deles lokalt. I Slesvigsk Parti vil vi arbejde for, at borgerdrevne projekter hjælpes på vej.

Et eksempel er de andelsejede vindmølleparker syd for grænsen. Her har borgerne opført deres egne ”Bürgerwindparks”. Gevinsten fra strømproduktionen fordeles efter hvor mange andele, man har købt. Borgerne er med i planlægningen og har selv defineret afstandskrav og kompensationsregler. De tager ejerskab af den grønne omstilling i lokalområdet, og deres engagement skaber accept og udvikling i landdistrikterne.

SP opfordrer til, at de sønderjyske kommuner samarbejder om en ambitiøs, grøn strategi. Og vi opfordrer borgerne til at arbejde sammen med kommunerne om den grønne omstilling. Vi har allerede teknologien og den er bæredygtig, også økonomisk.

Vi er løbet tør for undskyldninger, og vi er ved at løbe tør for tid. Lad os komme i gang.