Slesvigsk Parti har forelagt Det Sønderjyske Koordinationsudvalg et beslutningsforslag m.h.p. at igangsætte udarbejdelsen af en fælles sønderjysk planstrategi. Udvalget har på sit møde den 15. marts 2017 afvist forslaget.

SP holder dog fast i sit politiske krav og vil sikre midler til det videre arbejde i forbindelse med de forestående budgetforhandlinger.

”I begrundelsen for afslaget anerkender de sønderjyske borgmestre behovet for et stærkt sønderjysk samarbejde. Men vi må konstatere, at der er langt fra ord til handling,” siger Stephan Kleinschmidt, der repræsenterer Slesvigsk Parti i Sønderborg Byråd.

Borgmestrene har afvist at udarbejde en forpligtende planstrategi og vil nøjes med at foreslå, at Udviklingsråd Sønderjylland (URS) udarbejder en udviklingsstrategi.

”Med Koordinationsudvalgets afvisning af vores beslutningsforslag må vi erkende, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan samle flertal i de sønderjyske byråd til udarbejdelsen af en fælles sønderjysk planstrategi”, konstaterer Jørgen Popp Petersen, der sidder i Tønder Byråd for Slesvigsk Parti. Han fortsætter: ”Ikke desto mindre vil vi holde fast i vores politiske krav. Formålet med vores forslag var netop at sætte skub i det forpligtende samarbejde.”

SP’s byrådspolitikere i Sønderborg, Haderslev, Aabenraa og Tønder vil derfor indbringe kravet i forbindelse med de fremtidige konstitueringer og vil allerede ved budgetlægningen for 2018 sikre midler til det videre arbejde hen imod en fælles sønderjysk planstrategi, herunder som et første skridt en synkronisering af planstrategiarbejdet i de fire kommuner.

Stephan Kleinschmidt: ”Vi har tidligere foreslået en fælles vækststrategi og et sønderjysk visionsoplæg for de fire kommuner, derfor er borgmestrenes forslag et skridt i den rigtige retning. Men vi havde håbet, at borgmestrene havde vist mere handlekraft og vilje til at styrke samarbejdet inden for områder som energi og miljø, uddannelse samt social og sundhed. Vi fastholder vores krav om mere sønderjysk samarbejde.”

Slesvigsk Parti vil på sit årsmøde den 22. april præsentere en 5-punkts-plan, der skal styrke det sønderjyske samarbejde og skabe dynamik og effektiviseringsgevinster.

5-punkts-planen omfatter:

  •  en fælles sønderjysk planstrategi
  •  en fælles sønderjysk vækststrategi og dermed en styrkelse af Udviklingsråd Sønderjylland (URS)
  •  etablering af et samarbejdssekretariat
  •  satsning på bæredygtighed, herunder implementering af en fælles energiplan
  •  samling af de sønderjyske forsyningsselskaber i ét fælles selskab.

Stephan Kleinschmidt, Sønderborg Byråd for Slesvigsk Parti

Jørgen Popp Petersen, Tønder Byråd for Slesvigsk Parti

Håb om fælles sønderjysk planstrategi

Slesvigst Parti Januar 2016: Slesvigsk Parti går efter én fælles sønderjysk planstrategi

Når byrådet i Sønderborg Kommune på byrådsmødet den 6. januar 2016 godkender planstrategien, gør Slesvigsk Parti det med en forventning om, at den senere suppleres med en fælles sønderjysk planstrategi.  Håbet er, at det politisk initiativ vil starte en ny sønderjysk samarbejdsbølge.

Stephan Kleinschmidt, der er formand for Kulturel og Regional udvikling i Sønderborg Kommune henviser til Trekantområdet, der for fjerde gang har vedtaget en fælles Planstrategi. Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del for den enkelte kommune. Kleinschmidt opfordrer til at følge det gode eksempel.

”Det sønderjyske samarbejde går på krykker.  Derfor skal vi påny skabe enighed om, at de sønderjyske kommunerne  sammen med erhvervslivet, uddannelsesverdenen, organisationerne og borgerne har behov for at opstille fælles mål og samle ressourcerne for at opnå en optimal udvikling. Og den regionale udvikling må fortsat være båret af idéen om, at det, der er godt for mig, er også godt for naboen,” fastslår Jørgen Popp Petersen, der er byrådsmedlem for Slesvigsk Parti i Tønder.

Tilbage i 2003 iværksatte UdviklingsRåd  Sønderjylland visionsprojektet ”Sønderjylland – det vil vi !”, der definerede en vision for Sønderjylland år 2015 og en vision for Sønderjylland år 2050. ”Slesvigsk Parti mener, at det er på tide at visionsgrundlaget for 2015 fornyes. Én fælles planstrategi  for de sønderjyske kommuner kan danne et nyt visionsgrundlag og fremme initiativer, der udnytter regionens styrkepositioner som kommer hele regionen til gavn,” tilføjer Erwin Andresen, byrådsmedlem i Aabenraa.

”Vi har gode erfaringer med samarbejde i fx UdviklingsRåd Sønderjylland og Kulturegion Sønderjylland Schleswig samt etablering af Destination Sønderjylland, men potentialet er meget større. Vi er derfor “fanebærer” for en fælles sønderjysk planstrategi, der kan præsentere en række indsatser, der sammen med de øvrige fælles tiltag i området, skal være med til at skabe vækst og det gode liv i Sønderjylland,” forklarer Stephan Kleinschmidt.

Uwe Jessen, Slesvigsk Partis medlem af byrådet i Haderslev tilføjer: ”Haderslev Kommune er netop blevet medlem af Trekantsområdet. Det udelukker dog på ingen måde et intensiveret sønderjysk samarbejde – tværtimod kan Haderslev fungere som bindeled mellem områderne”.

Bagrund

  • Slesvigsk Parti har i 2013 opfordret det sønderjyske koordinationsudvalg til at analysere, hvilke opgaver med fordel kan løses i sønderjyske driftsfællesskab.
  • 2009 har Slesvigsk Parti gennem sine byrådsmedlemmer i Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev foreslået, at samarbejdet mellem de sønderjyske kommuner styrkes og koordinationsudvalget tager afsæt i en samarbejdsaftale.
  • Kulturhovedstadsprojektet blev i 2008 initieret af Slesvigsk Parti og udviklede sig til én fælles vision for Sønderjylland og hele grænseregionen.

Yderligere oplysninger: Stephan Kleinschmidt