LÆSERBREV: Den danske grænsekontrol har ingen dokumenteret effekt mod terror. Netop terrortruslen nævnes som begrundelse for at grænsekontrollen skal opretholdes i sin nuværende form – med vejbump og betjente. Ifølge PET er der ingen statistik, der dokumenterer denne kontrols faktiske værn mod udefrakommende terrortrussel. Alligevel poster Danmark milliarder i denne foranstaltning, der til gengæld virker eftertrykkeligt mod den fri bevægelighed, mod pendleres fremkommelighed, mod grænselandets samhørighed og mod al sund fornuft. Det er der masser af dokumentation for: Kilometerlange køer ved grænseovergangene. De selvsamme køer er den helt åbenlyse dokumentation for, at hverken skiftende danske regeringer eller politiet vil gøre noget ved denne uholdbare situation, der skyldes den gammeldags måde at bevogte grænsen på. Danmark ønsker ingen modernisering af grænsekontrollen. Den skal kunne ses og føles. Men det eneste der sikres ved det er symbolikken. Det er dybt frustrerende set i lyset af, at man i flere år har lovet, at grænsekontrollen ikke skal være til unødig gene vor grænselandets borgere. Hvis Danmark vil fastholde grænsekontrollen i sin nuværende form, må man tilpasse infrastrukturen og antal betjente. Ellers er Justitsminister Tesfayes ord om at kontrollen ’selvsagt skal foregå på den mest hensigtsmæssige og smidige måde’ intet værd.

Rainer Naujeck

Formand for Slesvigsk Parti

Mosevej 4, Egernsund

Sybilla Lena Nitsch

SSW’s næstformand

Breslauer Str. 11, Husum