Læserbrev: I Slesvigsk Parti er vi optagede af at sikre et samlet sundhedsvæsen, hvor patienterne ikke mærker ”huller” i overgangene mellem det regionsdrevne sygehusvæsen, det kommunaldrevne sundhedsvæsen og egen læge.

Vi mener, at alle patienter i Syddanmark skal have en tryg og ensartet behandling lige fra indlæggelsen, til patienten er tilbage i eget hjem.

Derfor finder vi det bekymrende, at Region Syddanmark i den kommende Sundhedsaftale 2019-2023 lægger op til at reducere antallet af færdigbehandlingsdage for sygehuspatienter til én dag.

For det er langt fra alle patienter, der er klar til at blive udskrevet til eget hjem efter én dag. For eksempel det stigende antal af ældre medicinske patienter og kronikere, der har behov for rehabilitering.

Når disse patienter alligevel bliver udskrevet efter én dag, er der store lokale forskelle på, hvilke kommunale tilbud, de møder. I nogle kommuner er der etableret korttidscentre – andre har rehabiliteringscentre – og nogle har ingen af delene.

Samtidig er det en kendsgerning, at udskrivningskommunikationen fra sygehus til patientens hjemkommune og egen læge langt fra altid fungerer optimalt.

Konsekvenserne af disse kendsgerninger er:
• Syddanske patienter kan opleve utryghed og uensartet serviceniveau
• Hullerne i patientforløbene resulterer i genindlæggelser, der kunne være undgået

I Slesvigsk Parti mener vi, at der er brug for et generelt løft af det nære sundhedsvæsen.

Det kan man for eksempel gøre ved at etablere mere samdrift mellem regionens og kommunernes tilbud, sådan som det er planlagt i ”Samdrift Tønder”, hvor der er en akutfunktion og tilstrækkelig bemanding med kompetente sygeplejersker. Der bør også være en ”ministuegang” med en læge. Lad os bare kalde det et nærsygehus. Det vil skabe tryghed hos patienterne og det vil aflaste både sygehusvæsenet og de praktiserende læger – og ikke mindst deres pårørende.

Midlerne skal selvfølgelig følge med de nye opgaver, der vil vokse fremover. Her må KL og KKR Syddanmark komme med på banen.

Vi ser også gerne, at Region Syddanmark strækker sig mere for at sikre færre huller i patientforløbene. Det kan regionen gøre ved at lade den behandlingsansvarlige læge fra det udskrivende sygehus følge med i patientens tilstand under dennes indlæggelse på nærsygehuset.

Gösta Toft, formand for Slesvigsk Partis regionsudvalg, og Kirsten Bachmann, medlem af Sundhedsudvalget i Sønderborg Kommune for Slesvigsk Parti