LÆSERBREV: At danske p-skiver ikke er tilladt på offentlige parkeringspladser i Flensborg, er ikke noget nyt. Hidtil har man blot tolereret dem. Men nu har forvaltningen i Flensborg besluttet at håndhæve reglerne og udstede p-bøder til danskere, der ikke anvender den korrekte tyske p-skive i bilen. Netop fordi der anvendes forskellige p-skiver på begge sider af grænsen, lancerede Regionskontoret tilbage i 2009 en dobbeltsidet p-skive, som kan vendes både i Danmark og i Tyskland. Smart tænkt!

Nu kunne man ønske sig, at man slet ikke skulle bøvle med den slags ting i et grænseland. Derfor vil vi kvittere for Stefan Seidlers initiativ. Forbundsdagsmedlemmet for SSW vil arbejde for en europæisk p-skive og det bakker vi op om. Det giver absolut mening, at der hurtigt findes en fælleseuropæisk løsning, der ikke mindst vil gavne de mange grænseregionsborgere, der lever deres liv på begge sider af grænsen. Og måske man skulle benytte denne lejlighed til også at se på andre færdselsregler, hvor en harmonisering i EU kunne lette hverdagen for borgerne i et Europa med åbne grænser.

Indtil det er så vidt, vil vi opfordre Flensborg kommune til at finde en pragmatisk overgangsløsning.

Rainer Naujeck

Fungerende formand for Slesvigsk Parti

Mosevej 4, 6320 Egernsund