Giver det mening, at du måske går glip af ønskejobbet, blot fordi det er på den anden side af grænsen? Nej, det er en del af den personlige frihed, at man kan arbejde eller uddanne sig, hvor man har lyst og hvor der er brug for én.

Arbejdskraftens frie bevægelighed er jo ikke bare virksomhedernes ret til at hente arbejdskraften, hvor den er. Det er først og fremmest alle EU-borgeres ret til at vælge et meningsfuldt job og forsørge familien, uanset hvem man er, hvor man kommer fra, og hvilket sprog man taler.

Den frie bevægelighed er i fare for at blive indskrænket i disse år og den vil sikkert igen blive del af diskussionen frem til valget. Nogle ønsker at indskrænke frihedsrettighederne, kontrollere alt og alle og afvise det, de ikke forstår.

Men det nytter ikke, at vi lukker os om os selv, bliver selvtilstrækkelige og afvisende. Det gælder for EU og det gælder for grænseregionen, hvor mobiliteten altid har været til gavn for både virksomheder og ansatte.

Derfor siger vi ja til, at virksomheder på begge sider af grænsen kan beskæftige alle de medarbejdere og elever, de har brug for. JA til færre restriktioner og mere samarbejde. JA til ligestilling for grænsependlere.

Vi vil i Slesvigsk Parti opfordre alle til at give et stort JA til de partier, der vil slås for samarbejde og fri bevægelighed i Europa og i grænseregionen.

Gå ind på vores Facebook-side og sig JA. Det giver mening

Erich Mick bor i Flensborg med sin kone Claudia og deres to piger. Erich arbejder som leder hos Petersen Tegl i Broager og har været grænsependler i mere end 14 år.