Landsbybussen, Country Car og ”Mitfahrbank” er tre rigtig gode eksempler på, hvordan borgerne ”holdes kørende” på landet, når den kollektive trafiks tilbud i stigende grad koncentreres om centerbyerne. Slesvigsk Parti tog på kommunalpolitisk tematur til Skelde i Sønderborg kommune og til Harrislee syd for grænsen for at få mere at vide om de nye tiltag.

I Sønderborg kommune har landsbylaugene for Dynt, Skelde og Gammelgab fået stillet tre 9-personers busser og tre personbiler til rådighed i en otte måneders testperiode. Syd for grænsen er man i fuld gang med at realisere projektet ”Mitfahrbank”, f. eks. i Harrislee, hvor man indtil videre har sat fire såkaldt samkørselsbænke op, som man kan sætte sig på og med lidt held efter kort tid blive taget med af en bilist. Projektet ”Mitfahrbank”, som indtil videre består af fysiske bænke, vil inden længe blive suppleret med en app. For Slesvigsk Parti en oplagt mulighed for at gøre projektet grænseoverskridende. Faktisk har man fra Sønderborg kommunes side allerede rettet henvendelse til organisationen bag ”Mitfahrbank” for at drøfte et muligt samarbejde. Lad os fra starten tænke hele Sønderjylland ind i dette projekt til gavn for alle grænseregionens landdistrikter.

Find flere oplysninger her…

http://www.dyntskelde.dk/landsbybussen/

https://www.bobenop.de/mitfahrbank