Pressemeddelelse: Alternativet, Kristendemokraterne og Slesvigsk Parti indgår et valgteknisk samarbejde med det formål at styrke den politiske midte i Aabenraa byråd. Spidskandidaterne for de tre partier Henrik Boye(Å), Ester Esmarch(K) og Erwin Andresen(S) har her i weekenden indgået et valgforbund, som skal samle den politiske midte. Partierne er åbne overfor at andre partier og lister, der vil være med til at markere midten mellem de store fløje i byrådet, kan deltage i valgforbundet og ser gerne, at midten og samarbejdet i byrådet generelt bliver styrket.

Vi har ved kommunalvalget 2017 haft et samarbejde med Kristendemokraterne og glæder os over at Alternativet nu er kommet med på banen, siger Slesvigsk Partis formand i Aabenraa Kommune, Hugo Schmidt. Vi er på talefod med alle partierne i byrådet og det er et godt udgangspunkt, hvis man vil opnå konkrete resultater.

Partierne i valgforbundet er enige om, at dette samarbejde ikke kun skal gælde frem til valgaftenen. Det er meningen, at det skal fortsætte og at man vil samarbejde helt konkret. Vi er sammen enige om, at vi vil arbejde hen på et grønnere profil i Aabenraa kommune og at det grænseoverskridende samarbejde skal opprioriteres, siger Henrik Boye, spidskandidat for Alternativet. Der er også enighed om, at ”menneskers værdighed” skal være et fælles anliggende – i familiepolitikken, men også i ældreplejen, tilføjer Ester Esmarch, som er ny kandidat for Kristendemokraterne.

Partierne i valgforbundet har hver deres egen profil og mærkesager, men vi har også manges fælles målsætninger. Vi tror, at Aabenraa kommune er bedst tjent med et bredt samarbejde henover midten og det vil vi sammen arbejde for, siger Erwin Andresen, spidskandidat for Slesvigsk Parti. Jeg tror, at vælgerne kan se et potentiale i et bredt samarbejde i byrådet.  Lad os satse på det og konkrete strategier om klimapolitikken og udvikling i hele kommunen!

Billede fra venstre: spidskandidaterne Erwin Andresen, Henrik Boye, Ester Esmarch og Hugo Schmidt (fmd. og kandidat for Slesvigsk Parti i Aabenraa kommune).

Kontakt: Henrik Boye mob. 30225356, Ester Esmarch mob. 20779093, Erwin Andresen mob. 40316418, Hugo Schmidt mob. 24937580 .