Pressemeddelelse: Fra december vil det ikke længere være muligt at blive opereret for brystkræft i Aabenraa. Sygehus Sønderjylland har ikke kunnet rekruttere kirurger til afdelingen. Det betyder, at patienter med brystkræft i Sønderjylland i stedet skal køre helt til Esbjerg eller Vejle for at blive opereret. Og det til trods for, at der findes et tilsvarende tilbud i Flensborg.

– Det er en rigtig ærgerlig nyhed, at det åbenbart ikke har været muligt at rekruttere nye kirurger til vores landsdel. Det er især ærgerligt for de kvinder, der fremover skal ud på lange køreture for at blive opereret for brystkræft, siger Rainer Naujeck, fungerende formand for Slesvigsk Parti.

Sammen med formanden for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSV), Christian Dirschauer, opfordrer han Region Syddanmark til at tænke sundhedstilbuddet grænseoverskridende. Region Syddanmark burde tage kontakt til DIAKO-Sygehuset i Flensborg, der gennemfører tilsvarende brystkræftoperationer, for at drøfte en mulig løsning for danske brystkræftpatienter i det grænsenære område.

– Det er i sig selv en meget belastende situation for de kvinder der skal igennem et operationsforløb og dertil hørende forundersøgelser og efterfølgende kemoterapi eller strålebehandling. Men det hele forværres af den lange transport, både for patienterne og deres pårørende. For os vil det derfor give god mening, at de berørte patienter i Sønderjylland i det mindste for tilbuddet om at blive opereret i Flensborg, såfremt de ønsker det, udtaler Rainer Naujeck.

Han bakkes op af sin formandskollega Christian Dirschauer fra SSV: Det er vigtigt, at vi tænker det grænseoverskridende samarbejde med ind, også når det drejer sig om sundhedstilbud. For beboerne i grænselandet har det nære sundhedsvæsen stor betydning for deres hverdag og for deres livskvalitet. Derfor burde Region Syddanmark i denne konkrete situation, hvor operationstilbuddet til brystkræftpatienter ikke kan opretholdes i Aabenraa, tage kontakt til DIAKO i Flensborg. Her vil man måske kunne finde en alternativ løsning til Esbjerg og Vejle.

Begge mindretalspartier gør i denne sammenhæng opmærksom på, at der i Flensborg er truffet beslutning om, at de to nuværende sygehuse i Flensborg Sankt Franziskus og DIAKO om få år erstattes af et helt nyt supersygehus. Det nye sygehus vil have et bredt og moderne sundhedstilbud.

Set i det lys burde Region Syddanmark under alle omstændigheder indlede en dialog med de ansvarlige for det nye supersygehus i Flensborg. Sammen kunne drøftes muligheden for et mere formaliseret grænseoverskridende samarbejde på sygehusområdet, understreger Naujeck og Dirschauer.

Der har tidligere eksisteret et samarbejde mellem Region Syddanmark og Sankt Franziskus Hospitalet i Flensborg. Samarbejdet gjorde det muligt for danske kræftpatienter i Sønderjylland at modtage strålebehandling i Flensborg. I 2016 besluttede Regionsrådet for Region Syddanmark at afskaffe tilbuddet.

For kommentarer kontakt:

Rainer Naujeck, fungerende formand for Slesvigsk Parti, 42 72 49 11

Christian Dirschauer, formand for Sydslesvigsk Vælgerforening, +49 1577 4602266