Formanden for Slesvigsk Parti, Carsten Leth Schmidt (tv.), og formanden for Sydslesvigsk Vælgerforening, Christian Dirschauer er enige om at fordømme Ruslands Invasion af Ukraine

Pressemeddelelse: SP støtter op om SSV’s resolution mod Ruslands invasion af Ukraine

Ruslands militære kamphandlinger i Ukraine har nu stået på i halvanden uge og bør stoppes omgående. Slesvigsk Parti (SP) fordømmer Ruslands invasion af Ukraine. Partiet støtter op om en resolution, som Sydslesvigsk Vælgerforening (SSV) har vedtaget på weekendens landsmøde i Harreslev ved Flensborg. I resolutionen udtrykkes solidaritet med menneskene i Ukraine. Samtidig kræves, at alle kamphandlinger indstilles øjeblikkeligt.

– Krig i Europa er nu en realitet. Det er en tragedie, som vi endnu ikke kender enden på. Vi kan kun tilslutte os SSV’s resolution og kravet om at kamphandlingerne stoppes straks. Ved at angribe en suveræn stat, træder Putin folkeretten under fode. Vi må stå samlet imod denne krigshandling, udtaler Slesvigsk Partis formand Carsten Leth Schmidt.

Ukraine er også et land med rigtig mange mindretal. Der lever over 100 forskellige sproggrupper i landet.

– Krigen truer denne mangfoldighed. Det er meget bekymrende. Ukraines kulturelle mangfoldighed og landets mange mindretal og folkegrupper skal bevares. Deres rettigheder skal sikres. Vi anser helt grundlæggende mindretalspolitik for fredspolitik og samarbejdspolitik er vigtigere end nogensinde før. Derfor tilslutter vi os SSV’s fordømmelse af mindretallenes instrumentalisering gennem Ruslands præsident Putin, der bruger mindretallene som påskud for invasionen af Ukraine, betoner Carsten Leth Schmidt.

Begge partier er enige om, at det dansk-tyske grænseland skal bidrage til at afhjælpe den humanitære katastrofe og optage flygtninge fra Ukraine.

SSV’s Resolution indeholder bl.a.

  • at Ruslands invasion af Ukraine fordømmes
  • at alle kamphandlinger kræves indstillet omgående
  • at EU’s sanktioner mod Rusland og al hjælp til Ukraine understøttes
  • at ukrainske flygtninge skal optages hurtigt og ubureaukratisk
  • at Ukraines mange mindretal sikres retten til deres sprog og kultur