Slesvigsk Parti foreslår, at de fire sønderjyske kommuner etablerer et fælles samarbejdssekretariat, der skal give samarbejdet mellem kommunerne struktur.

Samarbejdet, som det praktiseres i dag, er ikke godt nok, og dets potentiale er langt fra udnyttet. Det mangler struktur og en overordnet plan, der gør det muligt at formulere en langsigtet strategi og opstille fælles mål.

Derfor foreslår Slesvigsk Parti etablering af et sønderjysk samarbejdssekretariat. Kommunerne udpeger medarbejdere, der som netværk sammen udgør sekretariatet.

”Sekretariatets opgave skal være at følge arbejdet og den politiske udvikling i kommunerne og med afsæt heri at udvikle nye initiativer m.h.p. at styrke og fremme det sønderjyske samarbejde yderligere”, forklarer Stephan Kleinschmidt, formand for udvalget kulturel og regional udvikling for Slesvigsk Parti i Sønderborg Byråd.

Han hilser den nyligt indgåede udviklingsaftale mellem Region Syddanmark og de fire sønderjyske kommuner om bl.a. bosætning velkommen. Men en sådan aftale kan ikke stå alene.

”Det er vigtigt, at samarbejdet sættes i system. Det skal ikke bero på tilfældigheder. Det har brug for en struktur, der rækker længere end til næste møde i det Sønderjyske Koordinationsudvalg og dybere end udvalgets sagsbehandling af evt. indgåede ansøgninger”, siger Stephan Kleinschmidt.

Mens det Sønderjyske Koordinationsudvalg forvalter det eksisterende samarbejde, efterspørger Slesvigsk Parti en enhed, der sætter nye samarbejdsprojekter i søen.

”Et sønderjysk samarbejdssekretariat kan tage afsæt i helt konkrete fælles udfordringer, som f.eks. placering af vindmøller på land og udarbejdelse af miljøgodkendelser til landbrug”, siger Erwin Andresen, byrådsmedlem i Aabenraa, og minder om, at Slesvigsk Parti allerede har leveret idéen til et visionsgrundlag for det sønderjyske samarbejde.

Tilbage i januar i år foreslog partiet, at de sønderjyske kommuner udarbejder en fælles sønderjysk planstrategi efter samme model som den praktiseres i Trekantsområdet.

Stephan Kleinschmidt, formand for udvalget kulturel og regional udvikling for Slesvigsk Parti i Sønderborg Byråd, 27900217
Erwin Andresen, byrådsmedlem i Aabenraa, bestyrelsesformand for Aabenraa Havn, 40316418