Slesvigsk Parti foreslår etablering af sønderjysk samarbejdssekretariat

Slesvigsk Parti foreslår, at de fire sønderjyske kommuner etablerer et fælles samarbejdssekretariat, der skal give samarbejdet mellem kommunerne struktur.

Samarbejdet, som det praktiseres i dag, er ikke godt nok, og dets potentiale er langt fra udnyttet. Det mangler struktur og en overordnet plan, der gør det muligt at formulere en langsigtet strategi og opstille fælles mål.

Derfor foreslår Slesvigsk Parti etablering af et sønderjysk samarbejdssekretariat. Kommunerne udpeger medarbejdere, der som netværk sammen udgør sekretariatet.

Sekretariatets opgave skal være at følge arbejdet og den politiske udvikling i kommunerne og med afsæt heri at udvikle nye initiativer m.h.p. at styrke og fremme det sønderjyske samarbejde yderligere.

Det er vigtigt, at samarbejdet sættes i system. Det skal ikke bero på tilfældigheder. Det har brug for en struktur, der rækker længere end til næste møde i det Sønderjyske Koordinationsudvalg og dybere end udvalgets sagsbehandling af evt. indgåede ansøgninger. Mens det Sønderjyske Koordinationsudvalg forvalter det eksisterende samarbejde, efterspørger Slesvigsk Parti en enhed, der sætter nye samarbejdsprojekter i søen.

Et sønderjysk samarbejdssekretariat kan tage afsæt i helt konkrete fælles udfordringer, som f.eks. placering af vindmøller på land og udarbejdelse af miljøgodkendelser til landbrug.

Tilbage i januar 2016 foreslog vi, at de sønderjyske kommuner udarbejder en fælles sønderjysk planstrategi efter samme model som den praktiseres i Trekantsområdet.