LÆSERBREV: Jeg henviser til artiklen i JV fra den 6.maj “vindmøllemodstandere vil heller have solceller”. Med interesse har jeg fulgt med i debatten – og der er ikke nogen nem løsning her, for der er oplevet flere gener end med mange andre vedvarende energi-anlæg. Når man ser på vindmøllerne er generne: tydelige i landskabet, refleksioner og støj. Konstant forbedring af støjgener betyder, at de er knap så støjende som de har været. Derfor har jeg også tidligere foreslået at vindmøller sættes op tæt ved motorvejen, hvor der alligevel er støj. Ser man bort fra at der fortsat er samme støj- og afstandskrav som til nabobebyggelser, er der også andre udfordringer. Når motorveje anlægges, vælges forløbet ud fra natur – og landsskabshensyn. Disse hensyn kan blokere for opstilling af vindmøller.

Vi må også holde os for øje at solcelleparker også støjer meget når solen skinner jvf. Artikel i jv. Den 7.5. 2023. Solceller fylder meget i landskabet. Det er nok de færreste der ved, at for at producere en kilowatt-time skal der 30 gange så meget areal til i en solcellepark, som der skal i en vindmøllepark. Med en landbrugskommune som Sønderborg betyder det ret meget, udelukkende at satse på solceller. Flere artikler henviser til at det giver mening at vindmøller og solcellepark ligger tæt ved hinanden. Sønderborg Kommune går forrest i arbejdet med den grønne omstilling. 14 mulige områder er udpeget, hvor der vil kunne placeres vedvarende energianlæg som solceller og vindmøller. Slesvigsk Parti lagde i forbindelse med udpegningen af 14 foreslåede områder vægt på, at der i den videre proces skabes løsninger, hvor der kan skabes lokalt medejerskab, så projekterne giver fordele til lokalsamfundet. Og vi fokuserer på at klima, biodiversitet, beskyttelse af grundvand og landskaber indarbejdes ved planlægningen af anlæggene.

De foreslåede områder er blevet vurderet i forhold til landskabelige og infrastrukturmæssige muligheder, og ud fra det er der lavet en prioritering af 14områder, som også indeholder arealer, der allerede er udpeget til vedvarende energianlæg, men indtil nu er uudnyttede. Derfor mener jeg at vi skal se på at få fordelt sol og vind lige.

Kirsten Bachmann
Byrådsmedlem Sønderborg kommune
Formand for udvalget Teknik, Bo-og bystrategier
Medlem af udvalg for Natur, klima og miljø