Grænsekontrol sender ikke kun et signal om lukkethed. Kontrollen besværliggør også vejen for de mange mennesker og varer, der dagligt krydser den dansk-tyske grænse. Det koster arbejdspladser.

Åbne grænser signalerer derimod nysgerrighed og tillid over for omverdenen. Åbne grænser skaber dynamik og vækst. Det er, hvad vi har brug for i vores region.

I Slesvigsk Parti mener vi derfor, at den midlertidige grænsekontrol ikke skal forlænges yderligere og at tanken om en evt. genindførelse af permanent grænsekontrol helt skal droppes. ”Kontrollen sender et meget stærkt signal om at grænsen i sig selv er en udfordring. Det virker forstyrrende i forhold til vores arbejde med at skabe en fælles erhvervsregion og et integreret kulturrum”, siger Stephan Kleinschmidt fra Slesvigsk Parti, der i Sønderborg Kommune sidder på posten som formand for udvalget for kulturel og regional udvikling.

Danmark har en lille, åben økonomi. For at kunne klare sig i den globaliserede verden, er Schengen-samarbejdet en vigtig forudsætning. Tilhængere af grænsekontrollen argumenterer, at man da godt kan leve med, lige at vise passet, når man krydser grænsen. Men hvorfor hæmme den frie bevægelighed, når det er den, der skaber udvikling?! ”Jeg krydser grænsen cirka fire dage om ugen, og hver eneste gang bliver jeg mindet om, at den indsats vi yder for at nedbryde barrierer og fremme mobilitet på tværs af grænsen, den kan nedbrydes med et hug. Det irriterer mig, siger Stephan Kleinschmidt, der til dagligt arbejder i Kiel som rådgiver for delstatsregeringen i Slesvig-Holsten.

En undersøgelse, gennemført af den anerkendte tyske Fonds ”Bertelsmann Stiftung”, viser, at genindførelsen af permanent grænsekontrol ved EU’s indre grænser vil få store negative konsekvenser for handelen landene imellem og dermed også for deres økonomi. Ventetiden ved grænseovergangene medfører stigende personale- og transportomkostninger på varer. Det gør det dyrere at være forbruger og svækker virksomhedernes konkurrenceevne.

For Sønderjylland betyder en lukket grænse, at det dansk-tyske grænseland igen adskilles i to regioner. Hvad der gennem årene har udviklet sig til et område med stigende erhvervsmæssig aktivitet hen over grænsen og central placering – med lige langt til Hamborg og København – risikerer at falde fra hinanden  og blive til et udkantsområde i hver sit land.

”Vi ser den fri mobilitet og det åbne arbejdsmarked som  afgørende forudsætninger for en positiv udvikling i Sønderjylland og hele grænseregionen”, siger Erwin Andresen, byrådsmedlem for Slesvigsk Parti i Aabenraa Kommune og formand for havnebestyrelsen, Aabenraa Havn.

Derfor understøtter Slesvigsk Parti også fuldt ud det arbejde, som laves af Region Sønderjylland-Schleswig. Der er fortsat behov for at nedbryde grænsebarrierer. Regionskontor og Infocenter i Padborg gør en stor indsats for at sikre fri mobilitet.

Samarbejdet rækker tilbage til 1997, hvor de 4 sønderjyske kommuner, byen Flensborg og kredsene Nordfriesland og Schleswig-Flensburg grundlagde Region Sønderjylland-Schleswig. Det grænseoverskridende arbejdsmarked udgør et af hovedelementerne i samarbejdet.

Godt 14.000 personer pendler i dag dagligt på arbejde over den dansk-tyske grænse og er med til at skabe vækst og dynamik. Der skal ikke lægges hindringer i vejen for denne udvikling, hverken i form af  bureaukratiske eller fysiske barrierer.

Den dansk-tyske grænseregion skal forstås i europæisk sammenhæng. Se mere på www.region.dk