Pressemeddelelse: I forbindelse med Slesvigsk Partis 100 års fødselsdag vises en udstilling med valgplakater på Deutsches Museum i Sønderborg frem til foråret 2021.

I spidsen for udstillingens koncept og fortælling står lederen af Deutsches Museum, Hauke Grella. Udstillingen kommer for en stor dels vedkommende til at bestå af Slesvigsk Partis valgplakater gennem tiden.

”Hvor det før var det politiske budskab, der blev formidlet på valgplakaterne, har det i nyere tid været kandidaterne, der blev plakaternes centrale element”, forklarer Hauke Grella.

Der vil i udstillingen heller ikke blive lagt skjul på mindretallets og dermed Slesvigsk Partis nationalsocialistiske holdninger før og under Anden Verdenskrig.

Slesvigsk Parti blev grundlagt den 15. august 1920 som ”Schleswigscher Wählerverein” og skiftede i 1945 navn til Schleswigsche Partei – Slesvigsk Parti.

De planlagte festligheder blev grundet Corona udskudt til senere på året og er nu desværre helt aflyst.

”Men ikke desto mindre kan vi glæde os over, at vi alligevel har mulighed for at markere partiets fødselsdag og 100-årige partihistorie med en særudstilling på Deutsches Museum i Sønderborg”, siger Carsten Leth Schmidt, formand for SP, og fortsætter: ”Som det tyske mindretals parti og eneste regionale parti er SP knyttet til Sønderjyllands og det dansk-tyske grænselands historie og udvikling”.

”Alle aspekter i SP’s historie indgår i udstillingen, fra partiets krav om grænserevision over mindretallets loyalitetserklæring overfor den danske stat og frem til i dag, hvor Slesvigsk Parti har et stærkt profil som regionalt parti”, fortæller Hauke Grella.

Udstillingen vises frem til foråret 2021.

Fakta om Slesvigsk Partis historie:

Efter folkeafstemningen om grænsedragningen i 1920 og genforeningen af Sønderjylland med Danmark besluttede medlemmer af det nyopståede tyske mindretal at danne foreningen Schleswigscher Wählerverein. Den stiftende generalforsamling fandt sted den 15. august 1920 i Tinglev og allerede i september samme år stillede det tyske mindretal op til Folketingsvalget under listebetegnelsen Slesvigsk Parti og opnåede et mandat. Partiet mistede sit mandat ved Folketingsvalget i 1964. Efter kommunalreformen i 1970 intensiverede Slesvigsk Parti sit regional- og kommunalpolitiske arbejde. I dag er SP repræsenteret med ti kommunalbestyrelsesmedlemmer fordelt på de fire sønderjyske kommuner. Slesvigsk Parti er Danmarks eneste regionale parti.