Pressemeddelelse: Børnene skal komme i førertrøje og Sønderborg skal i 2021 tage det første skridt på vejen mod at blive certificeret som Børnevenlig By og Kommune af UNICEF, mener Slesvigsk Parti. Den internationale udmærkelse tildeles byer, som gør en ekstraordinær indsats for at beskytte og fremme børns muligheder og rettigheder.

I 2020-2022 kører UNICEF Danmark en pilotfase i tæt partnerskab med Aalborg, Billund og Gladsaxe, som ønsker at blive Børnevenlig By & Kommune. Det er ambitioner på vegne af børn og unge. Går det efter Slesvigsk Parti skal Sønderborg Kommune melde sig klar til at følge de gode eksempler fra de tre kommuner, så snart støvet fra covid-19 har lagt sig og vi igen kan vende tilbage til hverdagen. Konkret betyder det at kommunen højner ambitionsniveauet og bliver endnu mere børnevenlig.

Vejen til officielt at blive Børnevenlig By og Kommune kræver konkrete handlinger for at fremme børns rettigheder og muligheder samt sikre, at børn bliver hørt.

”Vi er netop gået ind i et valgår. Uanset hvilken farve borgmesteren får, så er byrådet nød til at levere svar på, hvordan vi styrker profileringen og bosætningen. Børnevenlig By og Kommune kan begge dele og samtidig skabe et godt fundament for børnenes udvikling. Børn og unges perspektiv skal fylde endnu mere. Det vil gøre en positiv forskel i deres liv”, siger byrådsmedlem og gruppeformand Stephan Kleinschmidt

Ambitionen rækker længere end certificeringen som Børnevenlig By og Kommune, idet en analyse skal pege på nye indsatser. Konkret mener Slesvigsk Parti bl.a. at omstillingen af indsatsen for socialt udsatte børn og unge mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats kan intensiveres. Det handler dels om at opspore de børn, der har behov for støtte, på et tidligt tidspunkt; men også om at iværksætte den tilstrækkelige støtte før problemerne vokser sig større. Her er hastighed, dvs. hvor hurtigt der sættes ind, samt intensivitet, kvalitet og match i indsatsen centrale.

Forslaget skal ses i forlængelse af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik fra 2019 og gode erfaringer som bæredygtig læringsby i netværket UNESCO Sustainable Learning City.

”Vi er enige om at skabe sunde, trygge og udviklingsfremmende rammer for kommunens børn og unge, så alle får de bedste muligheder for trivsel og udvikling. Det må derfor også være vores fælles mål at få UNICEFs ord for, at kommunen er børnevenlig på et højt plan.”, siger byrådsmedlem Christel Leiendecker, der også er medlem i Børne og Uddannelsesudvalget.

Fakta:

  • Børnevenlige Byer og Kommuner Initiativet er et verdensomspændende UNICEF-initiativ og -netværk, som ønsker at realisere børns rettigheder og gøre byer og kommuner mere børnevenlige.
  • Grundlaget for arbejdet med UNICEFs koncept Børnevenlige Byer er FN’s Børnekonvention og verdensmålene
  • Lokale myndigheder og civilsamfundsorganisationer, den private sektor, skoler og uddannelser, lokale medier og – vigtigst af alt – børn og børnefaglige organisationer samles om opgaven.
  • På verdensplan er der allerede mere end 30.000 byer i over 40 lande med i initiativet.
  • UNICEF’s mål og vision: Alle børn har ret til at vokse op et sted, hvor de bliver respekteret, værdsat og føler sig trygge, hvor de har adgang til basale ydelser og kan lege, lære, vokse i et rent og sundt miljø, hvor deres stemme høres og betyder noget.