Sociale tiltag skal bekæmpe ensomheden

Haderslev Kommune bør søsætte flere sociale initiativer, der bekæmper ensomheden i alle aldre og alle sociale lag. Vi bør sørge for, at ingen skal føle sig ensomme. Jeg mener bl.a., at vi skal fremme de gode, meningsfulde fællesskaber og sociale relationer.

Mangfoldige foreningsaktiviteter
For at komme ensomheden til livs skal vi gå nye veje, og det skal kommunen være en del af. Her spiller foreningslivet en central rolle og det skal vi bakke op om. Vi skal have mangfoldige foreningsaktiviteter, der henvender sig til alle aldersgrupper og samfundslag. Vores foreninger varetager en vigtig opgave for fællesskabet og skaber muligheder for mennesker i alle aldre og med forskellige interesser og temperamenter til at indgå i fællesskaber.

I Kultur- og Fritidsudvalget har jeg været med til at afsætte midler til at forebygge ensomhed hos ældre. Midlerne kommer fra 65+ puljen. Det er Slesvigsk Parti, der i sin tid har taget initiativ til denne pulje.

Find midlerne til en styrket indsats
Corona har tvunget mange foreninger til at reducere deres tilbud til små deltagergrupper. Og det har faktisk vist sig at være et rigtig godt værktøj til at styrke de sociale relationer og finde tid og ro til den enkelte. Men det kræver ekstra ressourcer, også økonomisk.
Jeg vil arbejde for, at vores foreninger får stillet midler til rådighed til fællesskabsprojekter og ensomhedsbekæmpelse.

Slesvigsk Parti er et samarbejdende midterparti. Vi går til valg under parolen ”Sammen for Synnejylland”.
Vil du stemme på os og det gode samarbejde i byrådene, skal du sætte kryds ved liste S ved Kommunalvalget den 16. november 2021.

 Læs mere om vores politiske resultater i Haderslev Kommune her