Pressemeddelelse: Kampen mod rygning skal intensiveres, mener Slesvigsk Parti (SP). Det skal være slut med at ryge ved for eksempel kommunens 25 legepladser og boldbaner.

Der er politisk enighed om at både unge og gamle skal kvitte tobakken i løbet af det næste årti, og børn skal slet ikke begynde at ryge. Sønderborg Kommune er allerede gået med i partnerskabet Røgfri Fremtid. Det er også besluttet at folkeskolerne skal være uden tobaksrøg og rygning i arbejdstiden er forbudt for alle kommunalt ansatte.

”Står det til Slesvigsk Parti er det ikke nok. Kommunen har forpligtet sig til at arbejde for, at alle børn og unge under 18 år bliver røgfrie og at under fem procent af de voksne ryger i 2030. Skal vi nå målet skal yderligere til. Sønderborgs børn og unge skal kunne gynge og være fysisk aktive uden cigaretrøg”, siger gruppeformand Stephan Kleinschmidt.

Røgfrie miljøer indendørs og udendørs er anbefalinger i Sundhedsstyrelsens og røgfrihed i foreningslivet indgår i aktuelle drøftelser i Folkeoplysningsudvalget. Slesvigsk Parti mener, at røgfrie områder på boldbaner og offentlige legepladser, skal skåne børn fra passiv rygning men også modvirke en eventuel fristelse hos børn og unge til selv at ryge for at efterligne dårlige, voksne rollemodeller.

”Vi ved, at røgfrie udearealer kan rykke unges rygekultur. Rygning bliver ikke en del af normen, og som børn og unge synes, hører til det almindelige liv”, siger Kirsten Bachmann, der er medlem af sundhedsudvalget. Der er ikke tale om et egentligt forbud men en henstilling. ”Vi satser på at skabe røgfri miljøer gennem venlige opfordringer og henstillinger”, fortsætter hun.

Skilte ved legepladser og sportsanlæg skal indikere, at rygning i området frabedes.

Fakta:

  • Rygeloven sikrer ikke beskyttelse mod tobaksrøg udendørs, men sætter kun regler for indendørs rygning. Men loven fastsætter kun mindstekrav. Kommuner og private arbejdspladser må gerne gå videre end loven og indføre røgfri udearealer.
  • København, Århus, Odense og Roskilde er eksempler på kommuner, som allerede har gjort deres legepladserne røgfri. Siden årsskiftet er det ikke længere tilladt at ryge på Flensborgs kommunale legepladser og den slesvig-holstenske landdag har i februar besluttet et forbud mod rygning på offentlige legepladser.

Stephan Kleinschmidt, medlem af Sønderborg Byråd for Slesvigsk Parti