Slesvigsk Parti har gennemført en afstemning blandt organisationens bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, og disse har besluttet: Slesvigsk Parti genopstiller ikke til regionsrådsvalget i 2021.

Formanden for Slesvigsk Parti, Carsten Leth Schmidt, siger om afstemningens udfald: ”Spørgsmålet om hvorvidt vi skulle genopstille til regionsrådsvalget i 2021 har vi diskuteret længe og intensivt”, siger han og tilføjer: ”Udviklingen i de fire sønderjyske kommuner står øverst på vores politiske dagsorden og det er her vi vil gøre en forskel for den regionale udvikling, landdistrikterne og det grænseoverskridende samarbejde.”

Gösta Toft, der er formand for Slesvigsk Partis Regionsudvalg og tidl. spidskandidat til regionsrådsvalget i 2017 havde gerne set et andet udfald på afstemningen: ”Selv om vi ikke kom ind i Regionsrådet i 2017, så havde vi et godt valg taget i betragtning, at det var første gang, vi stillede op. Det var for tidligt at opgive efter blot et forsøg, men jeg respekterer selvfølgeligt resultatet af afstemningen.”

Selv om Slesvigsk Parti ikke kom ind i Regionsrådet i Region Syddanmark i 2017 har partiet blandet sig i regionspolitikken. Således har formanden for Slesvigsk Partis Regionsudvalg Gösta Toft stået i spidsen for en underskriftsindsamling til fordel for genindførelsen af tilbuddet om strålebehandling i Flensborg til danske patienter i grænselandet. Ligeledes har Slesvigsk Partis Regionsudvalg afgivet høringssvar til Region Syddanmarks nye sundhedsaftale samt Regionens nye udviklingsstrategi.

”Og det vil vi fortsætte med at gøre”, understreger Carsten Leth Schmidt.