I vores samfund er der alt for mange, der er ensomme. Ensomhed rammer mennesker i alle aldre og det skal vi gøre noget ved. Vi skal gå nye veje og fremme sociale initiativer, der samler mennesker i meningsfyldte fællesskaber.
Her spiller foreningslivet en central rolle og det skal vi støtte op om. Vores foreninger varetager en vigtig opgave for fællesskabet og skaber muligheder for mennesker med forskellige interesser til at indgå i fællesskaber. Derfor skal vi have mangfoldige foreningsaktiviteter, der henvender sig til alle aldersgrupper og samfundslag.
Corona har betydet, at man i mange foreninger har været nødt til at reducere tilbuddet til små deltagergrupper. Men mange steder, som f.eks. i Sozialdienst Nordschleswig har det faktisk vist sig at være et rigtig godt værktøj til at styrke de sociale relationer og finde tid til den enkelte. ”Vi kan se, at vores medlemmer får mere ud af de mindre grupper – de kommer til orde og bliver set på en anden måde end før Corona” siger Hans Grundt, afdelingsleder for Sozialdienst Nordschleswig.
Men Corona har også haft en stor indflydelse på unges trivsel: Det er blevet tydeligere end nogensinde, at mange unge føler sig ensomme i en sådan grad, at nogen af dem endda får selvmordstanker. ”Vi skal have unge med virkelige relationer i stedet for virtuelle” understreger Hans Grundt. Derfor skal vi holde fast i små deltagergrupper – også efter Corona. Men det kræver ekstra ressourcer, også økonomisk.
Fra politisk hold er det vores opgave at skabe de rigtige rammebetingelser – vi skal sikre at der er ressourcer nok til frivilligecentre og sociale initiativer. I Slesvigsk Parti går vi ind for at komme hinanden ved. Vi skal stille pengene til rådighed for at bekæmpe ensomheden i hele Sønderjylland. Vi er et samarbejdende midterparti. Vi går til valg under mottoet ”Sammen for Synnejylland”. Vil du stemme på os og det gode samarbejde i byrådene, skal du sætte kryds ved liste S ved Kommunalvalget den 16. november 2021.
Læs mere om vores ældre- og fritidspolitik på slesvigsk-parti.dk

Se video’erne nedenfor: