Pressemeddelelse: Slesvigsk Parti (SP) i Sønderborg tager endnu et perspektiv i brug for at vende den udvikling, der de senere år har skabt faldende børnetal. Derfor foreslår partiet, at Sønderborg skal arbejde frem mod et image som ”fleksibel familiekommune”. Der skal sættes fokus på familiers trivsel og udformes en familiepolitik, som har fokus på familien i alle livsfaser og tager udgangspunkt i forskning og gode eksempler andre steder fra. Det skal danne grundlag for forebyggende tiltag.

Der har en del år været fokus på at få mennesker til at flytte til Sønderborg, hvilket er delvist lykkedes med andre initiativer, men der er stadig flere fraflyttere og så fødes der for få børn. SP erkender, at de unges fraflytning ikke nødvendigvis kan og bør undgås. Derfor må indsatsen være at skabe rammer for at få dem til at flytte tilbage. Ja, endda at være så attraktiv, at det også kan få andre unge og familier til at flytte til.

Byrådsmedlem og gruppeformand Stephan Kleinschmidt har tidligere været ude og fremhæve SP’s tanker om at blive certificeret som Børnevenlig By og Kommune af UNICEF: ”Vi er netop gået ind i et valgår. Uanset hvilken farve borgmesteren får, så er byrådet nødt til at levere svar på, hvordan vi styrker profileringen og bosætningen. Børnevenlig By og Kommune kan begge dele og samtidig skabe et godt fundament for børnenes udvikling. Børn og unges perspektiv skal fylde endnu mere. Det vil gøre en positiv forskel i deres liv”.

Udover fraflytningsproblematikken er særligt børnefamilier pressede på tid, fleksibilitet, kommunikation og identitet. Det kan være en af grundende til at børnetallet falder. SP tror, at en familiepolitik, hvor familieperspektivet styrkes på tværs af forvaltninger, både vil skabe mere fleksible rammer og bedre kunne udnytte ressourcer i familien,

”Skal vi være Børnevenlig kommune, kræver det også, at vi arbejder proaktivt med den primære ramme, som børnelivet udfolder sig i – nemlig familien”, udtaler byrådskandidat Poul Harald Holm sig. ”Det kræver, at vi ikke kun har et individ-fokus, men at vi hele tiden har fokus på familiernes vilkår i vores kommune – og at vi kigger ud efter best-practice og tager forskning alvorlig omkring de faktorer, som presser familierne”.

En familiepolitik skal sikre rammer og tiltag som kan lette presset fra familier. Det kunne være tilbud om parudviklingskurser, kurser for førstegangsfødende eller andre tiltag, der skaber fleksibilitet for familierne tidsmæssigt eller økonomisk. Vi har ikke svar på alle tiltag nu – det skal et styrket fokus netop skabe.

Sønderborg Kommune må gerne være kendt som stedet hvor vi tænker familiepolitik i alle livsfaser, hvor familier aktivt får sat deres ressourcer og værdier i spil og hvor vi ikke er bange for at lære af, hvad der virker andre steder. Vi skal have familier i trivsel, som har overskud til at få børn.